Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών ( ΕΕΛΛΑΚ )

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) ιδρύθηκε το 2008, σήμερα έχει μετόχους 37 Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και κοινωφελείς φορείςΟ Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών έχει ως κύριο στόχο να συμβάλλει στην ανοιχτότητα και ειδικότερα στην προώθηση και ανάπτυξη των Ανοιχτών Προτύπων, του Ελεύθερου Λογισμικού, του Ανοιχτού Περιεχομένου, των Ανοιχτών Δεδομένων και των Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής στο χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα, των επιχειρήσεων και της Κοινωνικής Οικονομίας στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα φιλοδοξεί να αποτελέσει κέντρο γνώσης και πλατφόρμα διαλόγου για τις ανοιχτές τεχνολογίες. Ανάμεσα στους φορείς που συμμετέχουν στον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών είναι τα πιο πολλά ελληνικά Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα, ενώ για την υλοποίηση των δράσεων του, βασίζεται στην συνεργασία και ενεργή συμμετοχή των μελών του και της ελληνικής κοινότητας χρηστών και δημιουργών Ελεύθερου Λογισμικού, Ανοιχτού Περιεχομένου και Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής.

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών εκπροσωπεί τα Creative Commons (http://wiki.creativecommons.org/Greece), είναι ιδρυτικό μέλος του COMMUNIA (http://www.communia-association.org/), του FAB LAB ATHENS (http://fablabathens.gr/), μέλος του Open Government Partnership (OGP), είναι ο ελληνικός κόμβος του Open Data Institute (http://opendatainstitute.org/), μέλος του Open Forum Europe (http://www.openforumeurope.org), μέλος του Open Budget Initiative (http://internationalbudget.org/what-we-do/major-ibp-initiatives/open-budget-initiative/), μέλος του Open Policy Network (https://openpolicynetwork.org/), Associate Organisation του FSFE (Free Software Foundation Europe), Associate Member του Eclipse Foundation (https://eclipse.org/), Associate Organization στο OW2 Consortium (https://www.ow2.org/) και local hub του MyData (https://mydata.org/hubs/).

Συνεργάζεται επίσης με το δίκτυο Enterprise Europe Network – Hellas στον κλάδο των ΤΠΕ με στόχο να ενισχυθεί το δίκτυο των επιχειρήσεων που παρέχουν εφαρμογές ή υπηρεσίες Ανοιχτού Λογισμικού, μέσα από την υλοποίηση δράσεων που βοηθούν την ενημέρωση, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την ενίσχυση της εξωστρέφειας των εταιρειών αυτών. Εννέα μέλη του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών συμμετέχουν στο έργο Μονάδες Αριστείας Ανοιχτού Λογισμικού που έχει ως αντικείμενο τη διοργάνωση και υλοποίηση δράσεων κατάρτισης για την ανάπτυξη εφαρμογών ανοιχτού λογισμικού σε δέκα (10) θεματικές περιοχές.

Οι συνεργάτες του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών έχουν διεπιστημονική εμπειρία στο σχεδιασμό και ανάπτυξη έργων ανοιχτού λογισμικού καθώς και δράσεων διαφάνειας και διαβούλευσης. Οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν έργα ηλεκτρονικής διαβούλευσης, συμμετοχικής διαμόρφωσης αποφάσεων και ανοιχτής καινοτομίας. Για τον καλύτερο συντονισμό των δράσεων των επιστημονικών συνεργατών του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών έχουν δημιουργηθεί ομάδες εργασίας, με περισσότερα από 200 μέλη, η κάθε ομάδα διαμορφώνει το πρόγραμμα δράσης της συνεργατικά μέσα από το WIKI.