Γενικές Συνελεύσεις

2η Γενική Συνέλευση [28/01/2010]

3η Γενική Συνέλευση [22/10/2010]

4η Γενική Συνέλευση [28/01/2011]

5η Γενική Συνέλευση [27/01/2012]

6η Γενική Συνέλευση [26/10/2012]

7η Γενική Συνέλευση [25/01/2013]

8η Γενική Συνέλευση [21/02/2014]

9η Γενική Συνέλευση [13/03/2015]

10η Γενική Συνέλευση [20/03/2015]

11η Γενική Συνέλευση [19/02/2016]

12η Γενική Συνέλευση [24/03/2017]

13η Γενική Συνέλευση [23/02/2018]

14η Γενική Συνέλευση [15/03/2019]

15η Γενική Συνέλευση [20/03/2020]

16η Γενική Συνέλευση [23/12/2020]

17η Γενική Συνέλευση [30/03/2021]

18η Γενική Συνέλευση [21/03/2022]

19η γενική Συνέλευση [06/03/2023]