Ομάδες εργασίας

Για τον καλύτερο συντονισμό των δράσεων των επιστημονικών συνεργατών του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών –  ΕΕΛΛΑΚ έχουν δημιουργηθεί 8 μόνιμες ομάδες εργασίας, με περισσότερα από 300 μέλη, η κάθε ομάδα διαμορφώνει το πρόγραμμα δράσης της συνεργατικά μέσα από το WIKI.

 

Blog ομάδας Εργασίας:  http://openhardware.ellak.gr     

Λίστα συζητήσεων και συντονισμού της ομάδας: https://lists.ellak.gr/wg-openhardware/listinfo.html

Υπεύθυνοι από το ΔΣ του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ:  Βασίλης Βλάχος , Παναγιώτης Κρανιδιώτης

Συντονιστές Ομάδας:

Υποομάδα Openhardware
Δημήτρης Κουκουλάκης

Αθανάσιος Δεληγιάννης

Υποομάδα Ασύρματων Δικτύων

Γιώργος    Κλεισιάρης

Ιωσήφ     Μπονιτσιόλι

 

Blog ομάδας εργασίας: https://opensource.ellak.gr

Λίστα συζητήσεων και συντονισμού της ομάδας: https://lists.ellak.gr/wg-foss/listinfo.html

Υπεύθυνος από το ΔΣ του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ: Ιωάννης Σταμέλος

 

Blog ομάδας εργασίας: http://opendata.ellak.gr              

Λίστα συζητήσεων και συντονισμού ομάδας: https://lists.ellak.gr/wg-opendata/listinfo.html

Δράσεις της ομάδας ανοιχτών δεδομένων: https://odi.ellak.gr/ & https://obs.ellak.gr/

 Υπεύθυνος από το Δ.Σ.του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ: Μιχάλης Βαφόπουλος

 

Blog ομάδας εργασίας: http://openstandards.ellak.gr http://legal.ellak.gr (για νομικά θέματα)     

Λίστα συζητήσεων και συντονισμού ομάδας: https://lists.ellak.gr/wg-openstandards/listinfo.html

Υπεύθυνος από το ΔΣ του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ:  Τσιαβός Πρόδρομος

 

Blog ομάδας εργασίας: http://opengov.ellak.gr             

Λίστα συζητήσεων και συντονισμού ομάδας: https://lists.ellak.gr/wg-opengov/listinfo.html

Υπεύθυνοι από το Δ.Σ. του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ: Καρούνος Θεόδωρος, Κρανιδιώτης Παναγιώτης

Συντονιστές:

Αλέξανδρος Μελίδης , Νικολίτσα Ράπτη

 

Blog ομάδας εργασίας: http://privacy.ellak.gr

Λίστα συζητήσεων και συντονισμού ομάδας: https://lists.ellak.gr/wg-privacy/listinfo.html

Υπεύθυνος απο το Δ.Σ. του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ: Βασίλης Βλάχος

Συντονιστές

Όλγα Γκοτσοπούλου

Μαρίνα Αθανασοπούλου

Μιχάλης    Μελιζάνης

 

Blog ομάδας εργασίας: http://openbusiness.ellak.gr

Λίστα συζητήσεων και συντονισμού ομάδας: https://lists.ellak.gr/wg-innovation/listinfo.html

Υπεύθυνος από το ΔΣ του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ : Νεκτάριος Κοζύρης (ΕΠΙΣΕΥ), Αντιπρόεδρος ΕΕΛ/ΛΑΚ

Συντονιστές Ομάδας

Γιούλα Κομοδρόμου

Σπύρος Καπετανάκης

Ιωάννης Κοτρωνής

 

Δικτυακός Τόπος: http://oer.ellak.gr   

Λίστα συζητήσεων και συντονισμού ομάδας: https://lists.ellak.gr/wg-oer/listinfo.html

Σχετικές Δράσεις: http://edu.ellak.gr

Υπεύθυνοι από το Δ.Σ.του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ: Κυριακός Δημήτρης, Πρόδρομος Τσιαβός

Συντονιστής: Tάκης Αγγελόπουλος