Ομάδες εργασίας

Για τον καλύτερο συντονισμό των δράσεων των επιστημονικών συνεργατών του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών –  ΕΕΛΛΑΚ έχουν δημιουργηθεί 6 μόνιμες ομάδες εργασίας, με περισσότερα από 300 μέλη, η κάθε ομάδα διαμορφώνει το πρόγραμμα δράσης της συνεργατικά μέσα από το WIKI.

Ομάδα Εργασίας για τo Ανοικτό Hardware και την Ανοιχτή Σχεδίαση

Συντονιστές Ομάδας:

Υπεύθυνοι από το ΔΣ του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών(ΕΕΛΛΑΚ):

Λίστα συζητήσεων

https://lists.ellak.gr/wg-openhardware/listinfo.html

Blogs ομάδας Εργασίας

Για να εκδηλώσετε ενδιαφέρον να συμμετέχετε στην ομάδα συμπληρώστε αυτή την φόρμα.


Ομάδα Εργασίας για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση και τα Ανοιχτά Δεδομένα

Συντονιστές

Υπεύθυνοι από το ΔΣ του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών(ΕΕΛΛΑΚ):

Λίστα συζητήσεων και συντονισμού ομάδας:

https://lists.ellak.gr/wg-opengov/listinfo.html


Blogs ομάδας εργασίας

Για να εκδηλώσετε ενδιαφέρον να συμμετέχετε στην ομάδα συμπληρώστε αυτή την φόρμα.


Ομάδα Εργασίας για την Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Συντονιστές

Υπεύθυνος από το ΔΣ του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών(ΕΕΛΛΑΚ):

Λίστα συζήτησης και συντονισμού ομάδας:

https://lists.ellak.gr/wg-privacy/listinfo.html

Blog ομάδας εργασίας:

http://privacy.ellak.gr & https://legal.ellak.gr/

Για να εκδηλώσετε ενδιαφέρον να συμμετέχετε στην ομάδα συμπληρώστε αυτή την φόρμα.


Ομάδα Εργασίας για τις Ανοιχτές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

Συντονιστές:

Υπεύθυνοι από το ΔΣ του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών(ΕΕΛΛΑΚ):

Λίστα συζητήσεων

https://lists.ellak.gr/edu/listinfo.html

Blogs ομάδας εργασίας

http://edu.ellak.gr & http://oer.ellak.gr

Για να εκδηλώσετε ενδιαφέρον να συμμετέχετε στην ομάδα συμπληρώστε αυτή την φόρμα.


Ομάδα Εργασίας για το Ανοιχτό Λογισμικό και Ανοιχτά Πρότυπα

Συντονιστές

Υπεύθυνοι από το ΔΣ του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών(ΕΕΛΛΑΚ):

Λίστα συζητήσεων και συντονισμού της ομάδας:

https://lists.ellak.gr/wg-foss/listinfo.html

Blogs ομάδας εργασίας:

https://opensource.ellak.gr & https://openstandards.ellak.gr

Για να εκδηλώσετε ενδιαφέρον να συμμετέχετε στην ομάδα συμπληρώστε αυτή την φόρμα.


Ομάδα Εργασίας για την Καινοτομία και την Επιχειρηματικότητα

Συντονιστές

Υπεύθυνος από το ΔΣ του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών(ΕΕΛΛΑΚ):

Λίστα συζήτησης και συντονισμού ομάδας:

https://lists.ellak.gr/wg-innovation/listinfo.html

Blog ομάδας εργασίας

http://openbusiness.ellak.gr

Για να εκδηλώσετε ενδιαφέρον να συμμετέχετε στην ομάδα συμπληρώστε αυτή την φόρμα.