Ομάδες εργασίας

Για τον καλύτερο συντονισμό των δράσεων των επιστημονικών συνεργατών του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών –  ΕΕΛΛΑΚ έχουν δημιουργηθεί 8 μόνιμες ομάδες εργασίας, με περισσότερα από 300 μέλη, η κάθε ομάδα διαμορφώνει το πρόγραμμα δράσης της συνεργατικά μέσα από το WIKI.

Blog ομάδας Εργασίας:  http://openhardware.ellak.gr, Λίστα συζητήσεων και συντονισμού της ομάδας: https://lists.ellak.gr/wg-openhardware/listinfo.html

Υπεύθυνοι από το ΔΣ του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ:  Βασίλης Βλάχος και Παναγιώτης Κρανιδιώτης

Συντονιστές Ομάδας:

Υποομάδα Openhardware: Δημήτρης Κουκουλάκης & Αθανάσιος Δεληγιάννης

Υποομάδα Ασύρματων Δικτύων: Γιώργος    Κλεισιάρης & Ιωσήφ     Μπονιτσιόλι

Blog ομάδας εργασίας: https://opensource.ellak.gr

Λίστα συζητήσεων και συντονισμού της ομάδας: https://lists.ellak.gr/wg-foss/listinfo.html

Υπεύθυνος από το ΔΣ του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ: Ιωάννης Σταμέλος

Blog ομάδας εργασίας: http://opendata.ellak.gr              

Λίστα συζητήσεων και συντονισμού ομάδας: https://lists.ellak.gr/wg-opendata/listinfo.html

Δράσεις της ομάδας ανοιχτών δεδομένων: https://odi.ellak.gr/ & https://obs.ellak.gr/

Υπεύθυνος από τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ: Μιχάλης Βαφόπουλος

Blog ομάδας εργασίας: http://openstandards.ellak.gr http://legal.ellak.gr (για νομικά θέματα)     

Λίστα συζητήσεων και συντονισμού ομάδας: https://lists.ellak.gr/wg-openstandards/listinfo.html

Υπεύθυνος από το ΔΣ του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ:  Τσιαβός Πρόδρομος

Blog ομάδας εργασίας: http://opengov.ellak.gr, Λίστα συζητήσεων και συντονισμού ομάδας: https://lists.ellak.gr/wg-opengov/listinfo.html

Υπεύθυνος από το Δ.Σ. του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ:  Κρανιδιώτης Παναγιώτης

Συντονιστές: Αλέξανδρος Μελίδης & Νικολίτσα Ράπτη

Blog ομάδας εργασίας: http://privacy.ellak.gr, Λίστα συζητήσεων και συντονισμού ομάδας: https://lists.ellak.gr/wg-privacy/listinfo.html

Υπεύθυνος από το Δ.Σ. του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ: Βασίλης Βλάχος

Συντονιστές: Όλγα Γκοτσοπούλου, Μαρίνα Αθανασοπούλου & Μιχάλης    Μελιζάνης

Blog ομάδας εργασίας: http://openbusiness.ellak.gr, Λίστα συζητήσεων και συντονισμού ομάδας: https://lists.ellak.gr/wg-innovation/listinfo.html

Υπεύθυνος από το ΔΣ του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ: Νεκτάριος Κοζύρης (ΕΠΙΣΕΥ), Αντιπρόεδρος ΕΕΛ/ΛΑΚ

Συντονιστές Ομάδας: Σπύρος Καπετανάκης & Ιωάννης Κοτρωνής

Δικτυακός Τόπος: http://oer.ellak.gr, Λίστα συζητήσεων και συντονισμού ομάδας: https://lists.ellak.gr/wg-oer/listinfo.html

Σχετικές Δράσεις: http://edu.ellak.gr

Υπεύθυνοι από το Δ.Σ.του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ: Ιωάννης Βογιατζής και Πρόδρομος Τσιαβός

Συντονιστής: Tάκης Αγγελόπουλος