ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Πρακτική άσκηση στην ΕΕΛΛΑΚ- Έλα στην ομάδα μας για να προωθήσουμε το Ανοιχτό Λογισμικό και το Ανοιχτό Hardware!

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) προσφέρει την ευκαιρία σε φοιτητές (μέσω θέσεων πρακτικής στο πληροφοριακό σύστημα υποστήριξης Πρακτικής Άσκησης ΑΤΛΑΣ) αλλά και σε τελειόφοιτους και μεταπτυχιακούς φοιτητές να θέσουν σε πρακτική εφαρμογή τις γνώσεις που αποκομίζουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους αποκτώντας εργασιακή εμπειρία μέσα από εξάμηνη πρακτική άσκηση, με μερική απασχόληση σε ημέρες και ώρες της επιλογής τους. 

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) ιδρύθηκε το 2008, με εταίρους 37 Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και κοινωφελείς φορείς με κύριο στόχο να συμβάλλει στην ανοιχτότητα και ειδικότερα στην προώθηση και ανάπτυξη των Ανοιχτών Προτύπων, του Ελεύθερου Λογισμικού, του Ανοιχτού Περιεχομένου, των Ανοιχτών Δεδομένων και των Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής στο χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και της Κοινωνικής Οικονομίας στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα φιλοδοξεί να αποτελέσει κέντρο γνώσης και πλατφόρμα διαλόγου για τις ανοιχτές τεχνολογίες.

Ως ασκούμενοι θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν στις δράσεις της ΕΕΛΛΑΚ συμβάλλοντας στην προώθηση της ανοιχτότητας στην εκπαίδευση, τη δημόσια διοίκηση και τις επιχειρήσεις ασκούμενοι σε αρμοδιότητες Assistant Project Manager, Assistant Web Developer, Assistant Community & Communications Officer, Assistant SyS Admin. Τα καθήκοντά τους  (διοικητική υποστήριξη, παραγωγή περιεχομένου, διοργάνωση εκδηλώσεων, διαχείριση έργων, ανάπτυξη εφαρμογών, επικοινωνία) θα εποπτεύονται από τους αντίστοιχους συνεργάτες της ΕΕΛΛΑΚ ανάλογα με τις ανάγκες του οργανισμού. 

Μέσα από την πρακτική τους εξάσκηση στον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών, οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν δεξιότητες σχετικές με τις σπουδές τους, αλλά και να έρθουν σε επαφή με το χώρο του Ελεύθερου και Ανοιχτού Λογισμικού και των Ανοιχτών Τεχνολογιών. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να ασχοληθούν ενεργά με τη διάδοση της χρήσης του ανοιχτού λογισμικού την τεχνική υποστήριξη ανοιχτών τεχνολογιών όπως 3D printers, 3D Scanners, Arduino, RaspBerry Pi,  σε εργαστήρια σχολείων και δήμων.  

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν τα βιογραφικά τους με θέμα “Πρακτική άσκηση” στο hr AT eellak DΟΤ gr έως τις 22 Ιουνίου 2023.

Για όσους φοιτητές επιθυμούν να κάνουν τη πρακτική τους μέσω του συστήματος υποστήριξης Πρακτικής Άσκησης ΑΤΛΑΣ: Επειδή η διαδικασία αντιστοίχισης των φοιτητών με τις διαθέσιμες θέσεις Πρακτικής Άσκησης γίνεται με ευθύνη των Ιδρυμάτων και με την εσωτερική διαδικασία που έχει οριστεί σε αυτά, σε περίπτωση που υπάρχει ενδιαφέρον για κάποια θέση μπορείτε να επικοινωνείτε με τα Γραφεία Πρακτικής Άσκησης του Ιδρύματός σας, εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον σας για συγκεκριμένη θέση στην ΕΕΛΛΑΚ και να ενημερώνεστε για την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε.

One thought on “Πρακτική άσκηση στην ΕΕΛΛΑΚ- Έλα στην ομάδα μας για να προωθήσουμε το Ανοιχτό Λογισμικό και το Ανοιχτό Hardware!

  1. Καλησπέρα σας,
    Οι θέσεις αναφέρονται σε δια ζώσης παρουσία;
    Και αν ναι, είναι μόνο για Αθήνα;

    Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Leave a Comment