Φυλλάδια και Προωθητικό Υλικό Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ

Φυλλάδιο Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ

Φυλλάδιο για το ΕΛ/ΛΑΚ

Roll up ΕΕΛΛΑΚ

Φυλλάδιο Creative Commons

Λογότυπο Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ

Αυτοκόλλητο Creative Commons

Σύντομη Παρουσίαση Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ