Φυλλάδια και Προωθητικό Υλικό Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ

Φυλλάδιο Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών ΕΕΛΛΑΚ

Φυλλάδιο Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών- ΕΕΛΛΑΚ (english version)

Φυλλάδιο για το ΕΛ/ΛΑΚ

Φυλλάδιο Creative Commons

Φυλλάδιο Fablab Athens

Λογότυπο Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών- ΕΕΛΛΑΚ

Αυτοκόλλητο Creative Commons

Σύντομη Παρουσίαση Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών-ΕΕΛΛΑΚ

Σύντομη Παρουσίαση Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών- ΕΕΛΛΑΚ (english version)