Επιστημονική Επιτροπή

Η Επιστημονική Επιτροπή (ΕΕ) του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών(ΕΕΛΛΑΚ) αποτελείται από ερευνητές, μέλη κοινοτήτων και στελέχη εταιρειών που ασχολούνται με τις ανοιχτές τεχνολογίες. Αντικείμενο της ΕΕ είναι η επιστημονική υποστήριξη του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών για θέματα που σχετίζονται με τις ανοιχτές τεχνολογίες. Ο ρόλος της Επιστημονικής Επιτροπής είναι να παρεμβαίνει συμβουλευτικά για την ενίσχυση δράσεων που αφορούν τις ανοιχτές τεχνολογίες, να παρέχει κάθε είδους συμβουλές στον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών αλλά και γενικότερα να συμμετέχει σε δράσεις προβολής των ανοιχτών τεχνολογιών και του έργου του οργανισμού.

Ενδεικτικά η ΕΕ:

Φροντίζει για την καταγραφή και αξιολόγηση των όποιων αναγκών υπάρχουν στην Ελλάδα (στην εκπαίδευση, στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα) σε σχέση με τη χρήση και αξιοποίηση των ανοιχτών τεχνολογιών

Εισηγείται για τρόπους ενίσχυσης διάφορων δράσεων (με έμφαση και στην προώθηση χαρακτηριστικών, όπως ελληνοποίηση, συμφωνία με τους ελληνικούς νόμους, υποστήριξη διαδικασιών που εφαρμόζονται στην Ελλάδα κλπ.)

Αξιολογεί επιστημονικά τις υποβαλλόμενες προτάσεις και εισηγείται για την επιστημονική τους ορθότητα και πληρότητα

Υποστηρίζει τη διάχυση επιστημονικής δραστηριότητας για τις ανοιχτές τεχνολογίες στην Ελλάδα

Υποστηρίζει την διάδοση της κουλτούρας των ανοιχτών τεχνολογιών με προετοιμασία κειμένων και ομιλίες/παρουσιάσεις σε εκδηλώσεις

Υποστηρίζει επιστημονικά την προσπάθεια διάδοσης των ανοιχτών τεχνολογιών στον δημόσιο τομέα

Υποστηρίζει επιστημονικά την προσπάθεια οικονομικής ενίσχυσης δράσεων ανοιχτών τεχνολογιών από το δημόσιο τομέα

Λειτουργεί ως επιστημονική επιτροπή / επιτροπή προγράμματος για τα συνέδρια που διοργανώνει ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών

Εκπροσωπεί, μετά από απόφαση του ΔΣ, τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών σε συνέδρια και διεθνή φόρουμ

Υποστηρίζει συμβουλευτικά την προκήρυξη των παραπάνω δράσεων

Θα πρέπει να σημειωθεί πως η επιτροπή δρα συμβουλευτικά προς τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών και η δράση της καθώς και η αναγνώριση για το έργο της ανήκει στις κοινότητες ανοιχτών τεχνολογιών που δρουν εθελοντικά.

Σύνθεση της Επιστημονικής Επιτροπής του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών

– Αλέξανδρος Καλόξυλος, (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου)
– Ανδρέας Τριανταφυλλίδης (Σύμβουλος Καινοτομίας)
– Αλέξανδρος Μελίδης, (Openwise)
– Αλέξης Ζάβρας, (Intel)
– Αντώνιος Ανδρεάτος, (Σχολή Ικάρων)
– Αύγουστος Τσινάκος, (ΔΙ.ΠΑ.Ε.)
– Βασίλης Σαμολαδάς (Πολυτεχνείο Κρήτης)
– Γεώργιος Ανδρουλάκης (Παν. Πάτρας)
– Γεώργιος Γούσιος (ΟΠΑ)
– Γιάννης Γιανναράκης, (mycontent.gr)
– Ιωάννης Κοροβέσης ( ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ “ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ”)
– Δημήτρης Ανδρεάδης, (Redhat)
– Δημήτριος Γλέζος (Fedora Project)
– Ευστράτιος Γεωργόπουλος, (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου)
– Θανάσης Πρίφτης, (ΕΕΛΛΑΚ)
– Θέμις Ζαμάνη, (ΕΔΥΤΕ)
– Ιωάννης Αναγνωστόπουλος (Παν. Θεσσαλίας)
– Ιωάννης Σκοπούλης (Παν. Ιωαννίνων)
– Νίκος Παπασπύρου (ΕΜΠ)
– Νίκος Ρούσσος, (FSFE General Assembly member)
– Νίκος Χούσος, (Atypon / atypon.com)
– Πάνος Λουρίδας, (ΕΔΥΤΕ)
– Πέτρος Λάμψας (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)
– Σαράντος Καπιδάκης (Ιόνιο Πανεπιστήμιο)
– Παναγιώτης Αγγελόπουλος, (Εκπαιδευτικός)
– Νίκος Τζιμόπουλος (Εκπαιδευτικός, Ελληνική Ένωση για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση)
– Στέργιος Αναστασιάδης, (Παν. Ιωαννίνων)
– Σπύρος Λάλης, (Παν. Θεσσαλίας, ΕΚΕΤΑ)
– Φασσέα Μάρω (Σύμβουλος Πληροφορικής)
Η επιστημονική επιτροπή του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών είναι ανοιχτή στην συνεργασία με στελέχη της εκπαιδευτικής και ερευνητικής κοινότητας, του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που ενδιαφέρονται για τις ανοιχτές τεχνολογίες, υπεύθυνοι για την λειτουργία της είναι o Μιχάλης Βαφόπουλος και o Διομήδης Σπινέλλης.

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ