Προτάσεις Πολιτικής

13883830_10157259543905541_1212773487_n

Επιστολές που έχουν σταλθεί από τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ)

2024

Υπουργεία

Περιφέρειες

Δήμοι

Πολιτικά Κόμματα

Λοιποί και Διεθνείς Φορείς

2023

Υπουργεία

Περιφέρειες

Δήμοι

Πολιτικά Κόμματα

Λοιποί και Διεθνείς Φορείς

2022

Υπουργεία

Περιφέρειες

Δήμοι

Πολιτικά Κόμματα

Λοιποί και Διεθνείς Φορείς

2021

Υπουργεία

Περιφέρειες

Δήμοι

Πολιτικά Κόμματα

Λοιποί και Διεθνείς Φορείς

2020

Υπουργεία

Περιφέρειες

Δήμοι

Πολιτικά Κόμματα

Λοιποί και Διεθνείς Φορείς

2019

Υπουργεία

Περιφέρειες

Δήμοι

Πολιτικά Κόμματα

Λοιποί και Διεθνείς Φορείς

2018

Υπουργεία

Περιφέρειες

Δήμοι

Πολιτικά Κόμματα

Λοιποί και Διεθνείς Φορείς

2017

Υπουργεία

Περιφέρειες

Δήμοι

Πολιτικά Κόμματα

Λοιποί και Διεθνείς Φορείς

2016

Υπουργεία

Περιφέρειες

Δήμοι

Πολιτικά Κόμματα

Λοιποί Φορείς

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

2015

Υπουργεία

Περιφέρειες

Δήμοι

Πολιτικά Κόμματα

Λοιποί Φορείς

2014

Υπουργεία

Περιφέρειες

Δήμοι

Πολιτικά Κόμματα

Λοιποί Φορείς

2013

Υπουργεία

Περιφέρειες

Δήμοι

Λοιποί Φορείς