Δράση Διαύγειας 2016

Προς

Θέμα

Ημερομηνία

Συντονίστρια Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) για την εφαρμογή του Προγράμματος Διαύγεια του ΑΠΘ, κ. Κορνηλία Σκαρπέτα Ορθή και πλήρη εφαρμογή από τον φορέα σας των διατάξεων του Ν.3861/2010 (Πρόγραμμα Διαύγεια) 21/06/2016
Συντονιστή Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) για την εφαρμογή του Προγράμματος Διαύγεια του Δήμου Ηρακλείου, κ. Γεώργιο Καραγιαννάκη Ορθή και πλήρη εφαρμογή από τον φορέα σας των διατάξεων του Ν.3861/2010 (Πρόγραμμα Διαύγεια) 21/06/2016
Συντονιστή Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) για την εφαρμογή του Προγράμματος Διαύγεια του Δήμου Κέρκυρας, κ. Θεοφάνη Παγκράτη Ορθή και πλήρη εφαρμογή από τον φορέα σας των διατάξεων του Ν.3861/2010 (Πρόγραμμα Διαύγεια) 21/06/2016
Συντονιστή Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) για την εφαρμογή του Προγράμματος Διαύγεια του Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης, κ. Ιωάννη Δεληγιάννη Ορθή και πλήρη εφαρμογή από τον φορέα σας των διατάξεων του Ν.3861/2010 (Πρόγραμμα Διαύγεια) 21/06/2016
Συντονιστή Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) για την εφαρμογή του Προγράμματος Διαύγεια της ΔΕΥΑ Πύργου, κ. Νικόλαο Καλαμπρέζο Ορθή και πλήρη εφαρμογή από τον φορέα σας των διατάξεων του Ν.3861/2010 (Πρόγραμμα Διαύγεια) 21/06/2016
Δήμαρχο Βέροιας, κ. Κωνσταντίνο  Βοργιαζίδη Ορθή και πλήρη εφαρμογή από τον φορέα σας των διατάξεων του Ν.3861/2010 (Πρόγραμμα Διαύγεια) 22/06/2016
Συντονίστρια Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) για την εφαρμογή του Προγράμματος Διαύγεια του ΑΠΘ, κ. Κορνηλία Σκαρπέτα Ορθή και πλήρη εφαρμογή από τον φορέα σας των διατάξεων του Ν.3861/2010 (Πρόγραμμα Διαύγεια) 08/07/2016
Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών Αττικού Μετρό Α.Ε. κ. Χαράλαμπο Ρίζο Ορθή και πλήρη εφαρμογή από τον φορέα σας των διατάξεων του Ν.3861/2010 (Πρόγραμμα Διαύγεια) 11/07/2016
Συντονιστή Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) για την εφαρμογή του Προγράμματος Διαύγεια του Δήμου Αλεξανδρούπολης, κ. Κωνσταντίνο Καδόγλου Ορθή και πλήρη εφαρμογή από τον φορέα σας των διατάξεων του Ν.3861/2010 (Πρόγραμμα Διαύγεια) 21/07/2016
Συντονιστή Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) για την εφαρμογή του Προγράμματος Διαύγεια του Δήμου Αγιάς, κ. Λάμπρο Αθανασούλα Ορθή και πλήρη εφαρμογή από τον φορέα σας των διατάξεων του Ν.3861/2010 (Πρόγραμμα Διαύγεια) 21/07/2016
Συντονιστή Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) για την εφαρμογή του Προγράμματος Διαύγεια του Δήμου Αγίου Δημητρίου, κ. Σκανιακού Αφροδίτη Ορθή και πλήρη εφαρμογή από τον φορέα σας των διατάξεων του Ν.3861/2010 (Πρόγραμμα Διαύγεια) 21/07/2016
Προϊστάμενη του Τμήματος Αποτελεσματικότητας, Ποιότητας Οργάνωσης & Διαφάνειας του Δήμου Κορδελιού – Εύοσμου, κ. Αναστασία Μαρμαρίδου Ορθή και πλήρη εφαρμογή από τον φορέα σας των διατάξεων του Ν.3861/2010 (Πρόγραμμα Διαύγεια) 21/07/2016
Προϊστάμενο του Τμήματος Πληροφορικής του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ορθή και πλήρη εφαρμογή από τον φορέα σας των διατάξεων του Ν.3861/2010 (Πρόγραμμα Διαύγεια) 21/07/2016
Συντονιστή Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) για την εφαρμογή του Προγράμματος Διαύγεια του Δήμου Δήμος Ορχομενού, κ. Γαρυφαλλιά Λιόντου Ορθή και πλήρη εφαρμογή από τον φορέα σας των διατάξεων του Ν.3861/2010 (Πρόγραμμα Διαύγεια) 26/07/2016
Τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής Δήμου Νέστου, κ. Μαρία Δρόσου Ορθή και πλήρη εφαρμογή από τον φορέα σας των διατάξεων του Ν.3861/2010 (Πρόγραμμα Διαύγεια) 26/07/2016
Συντονιστή Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) για την εφαρμογή του Προγράμματος Διαύγεια του Δήμου Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου, κ. Ευάγγελο Τσάρα Ορθή και πλήρη εφαρμογή από τον φορέα σας των διατάξεων του Ν.3861/2010 (Πρόγραμμα Διαύγεια) 26/07/2016