Δράσεις Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών

Ανάπτυξη ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικών

 Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών σε συνεργασία με τις κοινότητες εθελοντών προγραμματιστών ΕΛ/ΛΑΚ αλλά και ως mentor Organisation στο Google Summer of Code έχει ενισχύσει την ελληνοποίηση,  αλλά και την ανάπτυξη και επέκταση Λογισμικών που είναι χρήσιμα για επιχειρήσεις, το Δημόσιο Τομέα και την εκπαιδευτική κοινότητα. Όλα τα έργα που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του GSOC  είναι διαθέσιμα στο https://go.eellak.gr/gsoc

Συνέδρια ΕΛ/ΛΑΚ

Η ΕΕΛ/ΛΑΚ συμμετέχει και διοργανώνει κάθε χρόνο συνέδρια με ομιλίες και εργαστήρια τόσο με Έλληνες όσο και με ξένους ομιλητές με σκοπό την ενημέρωση και τη διάχυση της γνώσης και των νέων εξελίξεων σχετικά με το Ελεύθερο Λογισμικό, το Ανοιχτό Περιεχόμενο και τις Τεχνολογίες Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής και την προσέλκυση ακόμα περισσότερων δημιουργών στην από κοινού ανάπτυξή έργων λογισμικού. Διοργανώνει σε ετήσια βάση το Πανελλήνιο συνέδριο MoodleMoot (moodlemoot.ellak.gr) , το Πανελλήνιο συνέδριο Scientix (scientix.ellak.gr) , υποστηρίζει την διοργάνωση της FOSSCOMM και διοργανώνει δεκάδες εργαστήρια για Θέματα Ανοιχτών Τεχνολογιών

Ανοιχτό Λογισμικό στην Εκπαίδευση

Η ΕΕΛ/ΛΑΚ μέσω της πρωτοβουλίας edu.ellak.gr προωθεί και ενισχύει τις δράσεις για για τις Ανοιχτές Τεχνολογίες και Περιεχόμενο στην εκπαίδευση.  Σε συνεργασία με εκατοντάδες εκπαιδευτικούς  έχουν δημιουργηθεί μητρώα εφαρμογών ανοιχτού λογισμικού που χρησιμοποιούνται στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Με στόχο την προώθηση του STEAM και της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής μέσω Ανοικτών Τεχνολογιών και Ανοιχτού Λογισμικού στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, έχει συγκροτηθεί επιστημονική επιτροπή από μέλη της ακαδημαϊκής-ερευνητικής κοινότητας. Το έργο της επιστημονικής επιτροπής είναι να συμβάλλει στην οριοθέτηση της επιστημολογίας του STEAM στην εκπαιδευτική κοινότητα μέσω δράσεων και δημοσιεύσεων, τον συντονισμό καθώς και τη διαμόρφωση υλικού διδακτικών σεμιναρίων STEAM για εκπαιδευτικούς  (https://edu.ellak.gr/epistimoniki-epitropi-steam)

 Ανοιχτό Περιεχόμενο

Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι η ενίσχυση της δημιουργίας Ανοιχτού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου, και ξεδιπλώνεται μέσα από δυο βασικές δράσεις:

– Την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης στα θέματα του Ανοιχτού Περιεχομένου καθώς και της χρήσης και σύνταξης εκπαιδευτικού περιεχομένου, προβάλλοντας το συνεργατικό παράδειγμα της Wikipedia και του Openstreetmap.org, με ενημερωτικά σεμινάρια, εργαστήρια και ενέργειες επιμόρφωσης και κινητοποίησης.

– Την κινητοποίηση της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας στην κατεύθυνση παραγωγής Ανοιχτού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου, ώστε αυτό να απλωθεί σε περισσότερους τομείς της εκπαίδευσης, της έρευνας και της δια βίου μάθησης και επιμόρφωσης.

Η πρωτοβουλία αυτή έχει σκοπό να ενισχύσει την πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία αξιοποιώντας το ευνοϊκό διεθνές πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια από τα κινήματα για το Ανοιχτό Περιεχόμενο και την ελεύθερη πρόσβαση στη γνώση.  Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δράση υπάρχουν στοmycontent.ellak.gr

(cc) Creative Commons

Τοcreativecommons.gr  είναι μια πρωτοβουλία της ΕΕΛ/ΛΑΚ που υλοποιείται σε συνεργασία με τα μέλη της. Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι η ενίσχυση της δημιουργίας Ανοιχτού Περιεχομένου διαθέσιμου με άδειες Creative Commons. Κύριος στόχος της Ελληνικής πρωτοβουλίας Creative Commons είναι να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει Έλληνες δημιουργούς σε θέματα σχετικά με το Ανοιχτό Περιεχόμενο και να ενισχύσει την περαιτέρω χρήση των αδειών, με σκοπό τη διεύρυνση της διεθνούς κοινότητας των κοινών αγαθών (Commons).

 Aνοιχτά Πρότυπα, Ανοιχτά Δεδομένα και Ανοιχτή Διακυβέρνηση

Η ΕΕΛ/ΛΑΚ είναι μέλος του Open Government Partnership (OGP), είναι ο ελληνικός κόμβος του Open Data Institute, μέλος του Open Budget Initiative και μέλος του Open Policy Network. Οι ομάδες εργασίας της ΕΕΛ/ΛΑΚ μέσω του openstandards.ellak.gr , του opendata.gr, του odi.ellak.gr και του obs.ellak.gr έχουν σαν στόχο την προώθηση και την ενίσχυση της Ανοιχτής Διακυβέρνησης , των Ανοιχτών Δημόσιων Δεδομένων και των Ανοιχτών Προτύπων έτσι ώστε να εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις για την ελεύθερη και ισότιμη πρόσβαση στην γνώση. (opendata)

Προτάσεις Πολιτικής

Η ΕΕΛ/ΛΑΚ σε συνεργασία με τα μέλη της, με φορείς και εθελοντές μέσα από διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης διαμορφώνει προτάσεις πολιτικής προς την κυβέρνηση, φορείς του δημόσιου τομέα, την τοπική αυτοδιοίκηση και τα κόμματα, όλες οι προτάσεις είναι διαθέσιμες στοhttp://go.eellak.gr/protaseis.

Ανοιχτές Τεχνολογίες

Διαγωνισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση robotics.ellak.gr

Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών  στην Εκπαίδευση έχει ως στόχο την εισαγωγή στην εκπαίδευση ανοιχτού υλικού και λογισμικού που ανοίγει ορίζοντες, ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα των μαθητών, δεν θέτει φραγμούς στην επινοητικότητα και την πρωτοβουλία τους, χωρίς  να επιβάλλει σε μαθητές και τις οικογένειες τους τη χρήση συγκεκριμένων «κλειστών» προϊόντων. Διεξάγεται σε ετήσια βάση και απευθύνεται σε μαθητές της πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

         Code+Create: Νέοι Πρόσφυγες και Έλληνες συνεργάζονται και μαθαίνουν

Στόχος του Code+Create είναι νέοι Πρόσφυγες και Έλληνες να μαθαίνουν και να συνεργάζονται μέσα από εργαστήρια ανοιχτών τεχνολογιών. Με  δύο εργαστήρια εξοπλισμένα με ανοιχτές τεχνολογίες και ανοιχτό λογισμικό και μαθήματα ελεύθερα διαθέσιμα στο https://elearn.ellak.gr/.

        Εργαστήρια Ανοιχτών Τεχνολογιών  OpenLabs

Τα Open Labs (go.eellak.gr/openlabs) , είναι ένας τύπος fabrication lab (fablab) και αποτελούν την  πρόταση της ΕΕΛΛΑΚ για να οργανωθεί και να αναπτυχθεί σε συνεργασία με Περιφέρειες, Δήμους και τα μέλη της ΕΕΛΛΑΚ ένας πρότυπος διαθεματικός χώρος που θα απευθύνεται σε όλους όπως, κοινότητες εθελοντών, εκπαιδευτική κοινότητα αλλά και σε φορείς που ασχολούνται με ανοιχτές τεχνολογίες και πρακτικές.


Συμμετοχή σε Ευρωπαικά Πρόγραμματα

Τρέχοντα

ODEON: Open Data for European Open iNovation

Το πρόγραμμα ODEON απευθύνεται στην εκμετάλλευση των Ανοιχτών Δεδομένων  και στοχεύει στην ενίσχυση της σχέσης μεταξύ της ψηφιακής ατζέντας, της στρατηγικής για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, των πλατφορμών ανοιχτών δεδομένων και της διαθεσιμότητας των ανοιχτών δεδομένων για τη στήριξη της διαδικασίας καινοτομίας στην περιοχή της Μεσογείου.

Ο κύριος στόχος του έργου ODEON είναι η δημιουργία και η δοκιμή ενός μοντέλου για τη δημιουργία ενός καινοτόμου cluster δεδομένων, το οποίο θα αποτελείται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, νεοσύστατες επιχειρήσεις και ερευνητικά ιδρύματα. Ο στόχος αυτού του cluster είναι η ανάπτυξη της επιχειρηματικής, εμπορικής και κοινωνικής αξίας των Ανοιχτών Δεδομένων.

https://odeon.interreg-med.eu\

Phygital

Το Phygital είναι ένα πρόγραμμα του Interreg V 2014-2020 BalkanMed, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και περιλαμβάνει δράσεις σε Ελλάδα, Αλβανία και Κύπρο. Στο πλαίσιο του έργου θα δημιουργηθούν makerspaces – ένα σε κάθε χώρα- τα οποία θα συνεργάζονται με την τοπική κοινότητα.

Το Πρόγραμμα λειτουργεί στη βάση του μοντέλου ‘design global – manufacture local’ το οποίο εισαγάγει καινοτόμα οργανωτικά και επιχειρηματικα πρότυπα επιτρέποντας μια πρωτοφανή ανάπτυξη των ομάδων που δημιουργούν αυτόνομα σε ‘do-it-yourself (DIY)’ επίπεδο.

Επιδίωξη του είναι να στηρίξει και να ενισχύσει, σε τοπικό επίπεδο, τις δυνατότητες για καινοτομία και να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που διαμορφώνονται μέσα από τον αποκεντρωμένο τρόπο παραγωγής. Το Κυπριακό παράρτημα του έργου θα εξετάσει την σημασία της κουλτούρας των makerspaces για την προώθηση της σύγχρονης κοινωνικής τέχνης και σχεδιαστικών πρακτικών.

Θα εξετάσει τις βασικές αρχές των έργων που βασίζονται στην ανοιχτή τεχνολογία, την ελευθερία των software-hardware και ‘bottom-up’ συνεργατικές δομές για να διερευνήσει τρόπους με τους οποίους μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν – βάσει των πρακτικών της κοινωνικής τέχνης και σχεδιασμού – για να ανταπαντήσουν στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

https://phygitalproject.eu/

+RESILIENT

Mediterranean Open REsouRcEs for Social Innovation of SociaLly ResponsIve ENTerprises

+RESILIENT puts together a 4-helix partnership of 8 MED countries to tackle the need for innovation conducive to increased socially-responsive competitiveness of SMEs & stimulate new jobs, especially for companies operating in the social economy.

It aims to kickstart a process of policy change at regional level in the involved areas resulting in the integration of successful elements into the new Cohesion policy (EU2020+).
The overall objective is to positively influence, adapt/change the different structural elements of policy governing “clusters with high social vocation and responsiveness” (SVRC) by leveraging on innovation dynamics led by technology, open data & successful models with social relevance & impact, creating socially-responsive value chains at a transnational level.
SVRC are usually codified only at local level, so the project addresses the transnational dimension as networking and capacity building approach to achieve a critical mass, increase horizontal opportunities for SMEs, mobility, employability and for scaling up into Cohesion Policy and Funds.


BRITEC Project

Bringing Research Into the Classroom

BRITEC proposes introducing the Citizen Science (CS) approach in schools as a way of engaging pupils in research practices. CS is a relatively new way of conducting scientific research, by enlisting the support of ordinary citizens into the collection and interpretation of large amounts of data. BRITEC aims to offer teachers and researchers from throughout Europe the tools and training to bring research into classrooms by engaging pupils in the processes of scientific research (from helping formulate research questions to collecting and analysing information and drawing pertinent conclusions). BRITEC proposes to:

  • Support the exchange between research institutions and schools. The project will create a community of practice for teachers and researchers to exchange on how to bring research into the classroom and provide input to project activities.
  • Co-create and pilot Citizen Science initiatives in schools. CS projects will be run at the national level, following the collaboration between schools and universities/research institutions. Teachers and researchers collaborating in these projects will document their experiences and present them in the form of lesson plans and science videos, which will be published on the project page. A Citizen Science Toolkit, including guidelines, resources and examples of good practice in implementing CS at school will be published.
  • Provide online training for teachers and recommendations for stakeholders into engaging schools and researchers into joint initiatives. To ensure that CS initiatives developed in the project do not remain limited to local audiences, a Massive Open Online Course on including citizen science in schools, addressed to an international community of teachers and researchers, will be organised via the European Schoolnet Academy.


Official site: https://britec.igf.edu.pl/