ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Νέα Κυβέρνηση και Ανοιχτότητα: Προτάσεις της ΕΕΛΛΑΚ σε 3 Υπουργούς

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών με γνώμονα την προώθηση της ανοιχτότητας προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος και σε πλήρη αντιστοιχία με τις προγραμματικές δηλώσεις της Κυβέρνησης απέστειλε επιστολές στους Υπουργούς Εσωτερικών, Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με σκοπό την ενημέρωσή τους για την αξιοποίηση των Ανοιχτών Τεχνολογιών στους τομείς που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους.

Σε συνέχεια της αναφοράς της Υπουργού Εσωτερικών κ. Κεραμέως στην ανάγκη μετάβασης σε ένα Κράτος που θα σχεδιάζει εξαρχής βάσει των προτεραιοτήτων του Πολίτη, η ΕΕΛΛΑΚ προτείνει την αξιοποίηση των ανοιχτών τεχνολογιών. Θέτοντας ως άξονα τη μείωση της γραφειοκρατίας, προτείνει την περαιτέρω αξιοποίηση του Εθνικού Μητρώου Διοικητικών Διαδικασιών MITOS μέσα από δράσεις ειδικού σκοπού όπως Θεματικούς Αγώνες Δεδομένων (Datathons) και Μαραθωνίους Ανασχεδιασμού Διαδικασιών (Service Design Hackathons). Ομοίως, στο πλαίσιο αποτελεσματικότερης εποπτείας των ΟΤΑ, προτείνει την συμβολή την βέλτιστη πρακτική με τη δημιουργία Γραφείων Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (OSPO) σύμφωνα με το αναδυόμενο Ευρωπαϊκό Πρότυπο. Δείτε την Επιστολή με τίτλο: “Η αξία των Ανοιχτών Τεχνολογιών σε ένα Κράτος που σχεδιάζει εξαρχής βάσει των προτεραιοτήτων του Πολίτη: Αίτημα συνάντησης ενημέρωσης” εδώ.

Συγκλίνοντας με την δήλωση του Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Θρησκευμάτων κ. Πιερρακάκη, για “πολλές και μικρές καθημερινές αλλαγές οι οποίες αθροιζόμενες συνιστούν διαρκή μεταρρύθμιση που βελτιώνουν τη ζωή μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων”, ο Οργανισμός προτείνει τη θεσμοθέτηση εργαστηρίων ανοιχτών τεχνολογιών στα σχολεία που ενισχύει την ελεύθερη πρόσβαση στη γνώση, τη διάχυση κάθε νέας γνώσης και καλής πρακτικής, καθώς και την ενίσχυση δράσεων STEΑM και ανοιχτού περιεχομένου. Στο παραπάνω πλαίσιο, αξίζει να σημειωθεί πως ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών είναι το Εθνικό Σημείο Επαφής για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Scientix, ενώ κάθε χρόνο διοργανώνει τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, όπου έχουν υλοποιηθεί περισσότερα από 550 έργα Ρομποτικής. Επιπρόσθετα, προτείνει τη συνεργατική σύνταξη και επικαιροποίηση των σχολικών βιβλίων σε Mediawiki που θα επιτρέψει στις συντακτικές ομάδες των σχολικών βιβλίων να συντάσσουν και να επικαιροποιούν συνεργατικά τα σχολικά βιβλία για όλο τον κύκλο ζωής τους. Δείτε την επιστολή με τίτλο “Προτάσεις για Μικρά Βήματα προς το Μεγάλο Άνοιγμα της Παιδείας μας στο Μέλλον” εδώ.

Σε ευθυγράμμιση με τους στόχους που έθεσε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Παπαστεργίου, ο Οργανισμός χαιρετίζει την πρωτοβουλία για τον προσδιορισμό τομέων όπως της Τεχνητής Νοημοσύνης, των Ανοιχτών Δεδομένων, της Κυβερνοασφάλειας και της Ψηφιακής Προσβασιμότητας ως πρωταρχικούς μοχλούς για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Στο παραπάνω πλαίσιο, η ΕΕΛΛΑΚ προτείνει την ενσωμάτωση των αρχών της ανοιχτότητας στους παραπάνω τομείς μέσα από πρωτοβουλίες του Οργανισμού όπως η δημιουργία ενός Μεγάλου Γλωσσικού Μοντέλου Ανοιχτού Κώδικα στα Ελληνικά (γλωσσAPI), με στόχο μεταξύ άλλων την καθιέρωση ανοιχτών και συμμετοχικών προδιαγραφών για τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που θα υιοθετηθούν στο δημόσιο. Ομοίως, ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών, δύναται να συνδράμει στην προσπάθεια δημιουργίας φορέα για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο εισφέροντας μια στρατηγική που θα δίνει προτεραιότητα στα ανοιχτά πρότυπα και το λογισμικό ανοιχτού κώδικα, που αποτελούν ασφαλέστερα μέσα λόγω της άμεσης διόρθωσης των ευπαθειών. Δείτε την επιστολή με τίτλο: “Η επόμενη μέρα της Ψηφιακής Ελλάδας και η Πρόταση Αξίας των Ανοιχτών Τεχνολογιών” εδώ.

Leave a Comment