Λοιποί και Διεθνείς Φορείς 2017

Προς

Θέμα

Ημερομηνία

Deputy Prime Minister for European Policies Coordination and Institutional Affairs and Minister of Education and Science, Ms Meglena Kuneva

Events concerning Open Technologies during the period of the Bulgarian Presidency of the Council of the EU

04/01/2017
Head of Content Programme of the Estonia’s Presidency of the Council of the
European Union, Mr Kristo Põllu

Events concerning Open Technologies during the period of the Estonia‘s Presidency of the Council of the EU

04/01/2017
Head of Government Events of the Maltese Presidency of the Council of the
European Union, Mr Chris Galea

Events concerning Open Technologies during the period of the Maltese Presidency of the Council of the EU

04/01/2017
Πρόεδρο ΔΣ της Aegean Airlines, κ. Θεόδωρο Βασιλάκη

Πρόταση για διάθεση των φωτογραφιών και βίντεο της Aegean με Ανοιχτές Άδειες Χρήσης

12/01/2017
Πρόεδρο Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, κ. Γεράσιμο Κουζέλη

Μαθήματα προγραμματισμού σε παιδιά ηλικίας 15-18, δράση code+create

31/05/2017
Πρόεδρο ΔΣ του Ι.Τ.Υ.Ε “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ”, κ. Χρήστο Κακλαμάνη

Μαθήματα προγραμματισμού σε παιδιά ηλικίας 15-18, δράση code+create

31/05/2017