Υπουργεία 2013

Προς

Θέμα

Ημερομηνία

Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή Ανάπτυξης Προγραμμάτων Υπουργείου εσωτερικών Παρέμβαση σχετικά με το έγγραφο με θέμα “Ανακοίνωση Πληροφοριακού Συστήματος Ληξιαρχικών Πράξεων” 10/01/2013
Υπουργείο Οικονομικών Διακοπή λειτουργίας της διαδικτυακής υπηρεσίας «Βασικά Στοιχεία για Μη Φυσικά Πρόσωπα και Φυσικά Πρόσωπα Επιτηδευματίες» 29/04/2013
Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ανοιχτά Δεδομένα στη Δημόσια Διοίκηση 05/06/2013
Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ανοιχτά Δεδομένα στη Δημόσια Διοίκηση 02/07/2013
Υφυπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Συνεργασία επί του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση 09/09/2013
Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Ανοιχτά Δεδομένα 11/09/2013
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εξωτερικών Προδικαστική Προσφυγή για το έργο «Αναβάθμιση ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΥΠΕΞ προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις» 23/09/2013
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εξωτερικών Σχόλια στη διαβούλευση για το σχέδιο προκήρυξης “Αναβάθμιση ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΥΠΕΞ προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις” 21/10/2013
Γενικό Γραμματέα Μεταφορών Ανοιχτά Δεδομένα Μεταφορών 02/12/2013
Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Εσωτερικών Ανοιχτά Δεδομένα Κόμβου Διαλειτουργικότητας 02/12/2013
Γενικό Γραμματέα Πολιτισμού Προτάσεις Πολιτικής για την αξιοποίηση των ανοιχτών τεχνολογιών στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020 02/12/2013