Δήμοι 2013

Προς

Θέμα

Ημερομηνία

Δήμαρχο Ηρακλείου Συνεργασία για το Ανοιχτό Περιεχόμενο και τη Wikipedia 27/03/2013
Δήμαρχο Ιωαννίνων Συνεργασία για το Ανοιχτό Περιεχόμενο και τη Wikipedia 27/03/2013
Δήμαρχο Λαρισαίων Συνεργασία για το Ανοιχτό Περιεχόμενο και τη Wikipedia 27/03/2013
Δήμαρχο Πάτρας Συνεργασία για το Ανοιχτό Περιεχόμενο και τη Wikipedia 27/03/2013
Δήμαρχο Αθηναίων Συνεργασία για το Ανοιχτό Περιεχόμενο και τη Wikipedia 27/03/2013
Δήμαρχο Κέρκυρας Συνεργασία για το Ανοιχτό Περιεχόμενο και τη Wikipedia 27/03/2013
Δήμαρχο Κοζάνης Συνεργασία για το Ανοιχτό Περιεχόμενο και τη Wikipedia 27/03/2013
Δήμαρχο Κομοτηνής Συνεργασία για το Ανοιχτό Περιεχόμενο και τη Wikipedia 27/03/2013
Δήμαρχο Λαμίας Συνεργασία για το Ανοιχτό Περιεχόμενο και τη Wikipedia 27/03/2013
Δήμαρχο Μυτιλήνης Συνεργασία για το Ανοιχτό Περιεχόμενο και τη Wikipedia 27/03/2013
Δήμαρχο Ρόδου Συνεργασία για το Ανοιχτό Περιεχόμενο και τη Wikipedia 27/03/2013
Δήμαρχο Τρίπολης Συνεργασία για το Ανοιχτό Περιεχόμενο και τη Wikipedia 27/03/2013