Περιφέρειες 2014

Προς

Θέμα

Ημερομηνία

Περιφέρεια Ηπείρου Η συμβολή της τοπικής Αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας των πολιτών στην Ανοιχτή Διακυβέρνηση 13/11/2014
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης Η συμβολή της τοπικής Αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας των πολιτών στην Ανοιχτή Διακυβέρνηση 13/11/2014
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Η συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας των πολιτών στην Ανοικτή Διακυβέρνηση 13/11/2014
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Η συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας των πολιτών στην Ανοικτή Διακυβέρνηση 13/11/2014
Περιφέρεια Θεσσαλίας Η συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας των πολιτών στην Ανοικτή Διακυβέρνηση 13/11/2014
Περιφέρεια Στερεά Ελλάδα Η συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας των πολιτών στην Ανοικτή Διακυβέρνηση 13/11/2014
Περιφέρεια Δυτική Ελλάδα Η συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας των πολιτών στην Ανοικτή Διακυβέρνηση 13/11/2014
Περιφέρεια Πελοποννήσου Η συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας των πολιτών στην Ανοικτή Διακυβέρνηση 13/11/2014
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Η συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας των πολιτών στην Ανοικτή Διακυβέρνηση 13/11/2014
Περιφέρεια Αττικής Η συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας των πολιτών στην Ανοικτή Διακυβέρνηση 13/11/2014
Περιφέρεια Κρήτης Η συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας των πολιτών στην Ανοικτή Διακυβέρνηση 13/11/2014
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Η συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας των πολιτών στην Ανοικτή Διακυβέρνηση 13/11/2014
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Η συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας των πολιτών στην Ανοικτή Διακυβέρνηση 13/11/2014