Λοιποί Φορείς 2015

Προς

Θέμα

Ημερομηνία

Δ/ντή Σύνταξης, κ. Στέλιο Σοφιανό
Δημοσιογράφο, κ. Κρουστάλλη Δήμητρα
Η Περιφέρεια Αττικής θέλει να πάει ένα βήμα μπροστά. Γιατί να την κρατάμε πίσω: Μερικές αλήθειες για το Ανοικτό Λογισμικό 12/01/2015
Πρωθυπουργό της Ελλάδος, κ. Αλέξη Τσίπρα Τα κοινά αγαθά, η ανοιχτή διακυβέρνηση και η συνεργατική οικονομία ως βάσεις της ψηφιακής στρατηγικής για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας 03/02/2015
Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου Προτάσεις για την εφαρμογή των αρχών της Ανοιχτής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην Βουλή των Ελλήνων 08/03/2015
Πρόεδρο ΚτΠ Α.Ε., κ. Ιδομενέα Μανωλιτσάκη Προτάσεις Πολιτικής για την αξιοποίηση των ανοιχτών τεχνολογιών σε έργα του Δημόσιου Τομέα 19/06/2015
Πρόεδρο ΕΚΔΔΑ, κ. Ιφιγένεια Καμτσίδου Προτάσεις για την αξιοποίηση του Ανοιχτού Λογισμικού και του Ανοιχτού Περιεχομένου στην Δημόσια Διοίκηση 19/06/2015
ALFAWARE Δημιουργία πρότυπης εφαρμογής ανοικτού κώδικα για την οικονομική διαχείριση φορέων της Γενικής Κυβέρνησης 27/11/2015
NEUROPUBLIC Δημιουργία πρότυπης εφαρμογής ανοικτού κώδικα για την οικονομική διαχείριση φορέων της Γενικής Κυβέρνησης 27/11/2015
OTS Δημιουργία πρότυπης εφαρμογής ανοικτού κώδικα για την οικονομική διαχείριση φορέων της Γενικής Κυβέρνησης 27/11/2015
SINGULARLOGIC Δημιουργία πρότυπης εφαρμογής ανοικτού κώδικα για την οικονομική διαχείριση φορέων της Γενικής Κυβέρνησης 27/11/2015
Unisystems Δημιουργία πρότυπης εφαρμογής ανοικτού κώδικα για την οικονομική διαχείριση φορέων της Γενικής Κυβέρνησης 27/11/2015
Δ.Α.Ε.Μ. Δημιουργία πρότυπης εφαρμογής ανοικτού κώδικα για την οικονομική διαχείριση φορέων της Γενικής Κυβέρνησης 27/11/2015
ΕΓΚΡΙΤΟΣ Group – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ” Δημιουργία πρότυπης εφαρμογής ανοικτού κώδικα για την οικονομική διαχείριση φορέων της Γενικής Κυβέρνησης 27/11/2015