Δήμοι 2016

Προς

Θέμα

Ημερομηνία

Δήμαρχο Αθηναίων Υιοθέτηση έργων Ανοιχτής σχεδίασης από Δήμους 11/02/2016
Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Υιοθέτηση έργων Ανοιχτής σχεδίασης από Δήμους 11/02/2016
Δήμαρχο Ηρακλείου Υιοθέτηση έργων Ανοιχτής σχεδίασης από Δήμους 11/02/2016
Δήμαρχο Ιωαννίνων Υιοθέτηση έργων Ανοιχτής σχεδίασης από Δήμους 11/02/2016
Δήμαρχο Κέρκυρας Υιοθέτηση έργων Ανοιχτής σχεδίασης από Δήμους 11/02/2016
Δήμαρχο Κοζάνης Υιοθέτηση έργων Ανοιχτής σχεδίασης από Δήμους 11/02/2016
Δήμαρχο Κομοτηνής Υιοθέτηση έργων Ανοιχτής σχεδίασης από Δήμους 11/02/2016
Δήμαρχο Λαμίας Υιοθέτηση έργων Ανοιχτής σχεδίασης από Δήμους 11/02/2016
Δήμαρχο Λαρισαίων Υιοθέτηση έργων Ανοιχτής σχεδίασης από Δήμους 11/02/2016
Δήμαρχο Μυτιλήνης Υιοθέτηση έργων Ανοιχτής σχεδίασης από Δήμους 11/02/2016
Δήμαρχο Πάτρας Υιοθέτηση έργων Ανοιχτής σχεδίασης από Δήμους 11/02/2016
Δήμαρχο Σύρου Υιοθέτηση έργων Ανοιχτής σχεδίασης από Δήμους 11/02/2016
Δήμαρχο Τρίπολης Υιοθέτηση έργων Ανοιχτής σχεδίασης από Δήμους 11/02/2016