Λοιποί και Διεθνείς φορείς 2021

ΠροςΘέμαΗμερομηνία
Πρόεδρο ΔΣ ΑμΚΕ Πολιτιστικού και Κοινωφελούς Έργου, ΑΙΓΕΑΣ, κ. Μαρίνα
Μαρτίνου
Ευχαριστήρια επιστολή για δωρεά προς ενίσχυση του Εργαστηρίου
Ανοιχτών Τεχνολογιών Σύρου
23/04/2021
Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Χαλκιαδάκης Α.Ε., κ. Μηνά
Χαλκιαδάκη
Συνεργασία για την εθελοντική Δράση Αναδιανομής Υπολογιστών για τις
ανάγκες της τηλεκπαίδευσης
14/05/2021