Υπουργεία 2016

Προς

Θέμα

Ημερομηνία

Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Προδικαστική προσφυγή 17/02/2016
Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, κ. Αριστείδη Μπαλτά Άδεια για ανάρτηση οπτικοακουστικού υλικού πολιτιστικού περιεχομένου στη Wikipedia 18/04/2016
Γραφείο Υπουργού Επικρατείας, Υπεύθυνου για θέματα συντονισμού
του κυβερνητικού έργου, Επιστημονικό συνεργάτη κ. Νίκο Μπρίκη
Διαχείριση του Συστήματος Καταγραφής του Κυβερνητικού Έργου http://delos.opengov.gr – ΔΗΛΟΣ στην ΕΕΛ/ΛΑΚ 26/04/2016
Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης,
κ. Χριστόφορο Βερναδάκη
Ψηφιακές υπογραφές – Λήξη πιστοποιητικού ασφαλείας στον ιστότοπο «Ερμής» 26/04/2016
Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμό, κ. Αλέξανδρο Χαρίτση Έργο “Υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.), σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020 02/06/2016
Γενικό Γραμματέα Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ.
Κωνσταντίνο Παπαϊωάννου
Η διαφάνεια βασική προϋπόθεση για την ενεργή συμμετοχή των πολιτών 16/06/2016
Γενικό Γραμματέα για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, κ. Γεώργιο
Βασιλειάδη
Η διαφάνεια και τα ανοιχτά δεδομένα συμβάλλουν στην καταπολέμηση της Διαφθοράς 28/06/2016
Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, κ.
Γεώργιο Σταθάκη
Υλοποίηση Προγραμματικής Συμφωνίας 19/07/2016
Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, κ. Θωμά Μαλούτα Δράσεις για την αξιοποίηση των ανοιχτών τεχνολογιών 26/07/2016
Γενικό Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, κ. Λευτέρη Κρέτσο Ανάπτυξη και διάθεση του πληροφοριακού συστήματος για τη δημοπρασία των τηλεοπτικών αδειών 09/08/2016
Προϊστάμενο Τμήματος Α’ Σύνδεσης Έρευνας και Παραγωγής, Διεύθυνσης Υποστήριξης Δράσεων και Καινοτομίας, κ. Πουτούκη Δημήτριο Προδημοσίευση Ειδικής Δράσης Ανοικτής Καινοτομίας στον Πολιτισμό 11/08/2016
Διευθυντή Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, κ. Γεώργιο Μουστάκα Υποστήριξη και Συμμετοχή στο Athens Mini Maker Faire 18/08/2016
Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς της Έρευνας της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Ελένη Πουλακάκη Προτάσεις στην Προδημοσίευση Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ- ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ” 31/08/2016
Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, κ. Αντώνιο Παπαδεράκη Διακοπή παροχής δεδομένων υπηρεσίας www.e-prices.gr 27/09/2016
Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης, κ. Πέτρο Τριάρχη Η βελτίωση ασφάλειας του TAXIS είναι απαραίτητη 10/10/2016
Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ.Ιωάννη Παντή Κωδικοποίηση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημόσιου Τομέα 31/10/2016
Γενικό Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής, κ. Ιωάννη Ταφύλλη Αξιοποίηση Ανοιχτών Τεχνολογιών 31/10/2016
Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κ. Όλγα Γεροβασίλη  Παρεμβάσεις σχετικά με το σχέδιο νόμου «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του ν.4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» 23/11/2016
Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, κ. Νικόλαο Παππά Αξιοποίηση Ανοιχτών Τεχνολογιών 22/12/2016