Λοιποί φορείς 2014

Προς

Θέμα

Ημερομηνία

Προϊστάμενο Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. “ΨΣ” Αίτημα ένταξης της ΕΛΛ/ΛΑΚ ως Δικαιούχου στο πλαίσιο του Ε.Π. “Ψηφιακή Σύγκλιση” 25/02/2014
Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Απάντηση σε εγκύκλιο υπ αριθμ Α.Π. : ΔΙΟΙΚ/382/42/οικ. 5820 με τίτλο “Ηλεκτρονική καταχώρηση δαπανών για τέλη αλληλογραφίας των ΚΕΠ” για την αποκλειστική χρη συγκεκριμένου λογισμικού (MS office) 30/04/2014