Λοιποί φορείς 2013

Προς

Θέμα

Ημερομηνία

Επιστημονικά Υπεύθυνη Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας – ΑΠΘ Πρόταση Συνεργασίας 29/01/2013
Επιστημονικό Υπεύθυνο Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας – ΤΕΙ Καλαμάτας Πρόταση Συνεργασίας 29/01/2013
Επιστημονικό Υπεύθυνο Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας – Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Πρόταση Συνεργασίας 29/01/2013
πιστημονικό Υπεύθυνο Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας – ΕΜΠ Πρόταση Συνεργασίας 29/01/2013
Επιστημονικό Υπεύθυνο Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας – Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Πρόταση Συνεργασίας 29/01/2013
Επιστημονικό Υπεύθυνο Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας – Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Πρόταση Συνεργασίας 29/01/2013
Επιστημονικό Υπεύθυνο Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας – Πανεπιστημίου Κρήτης Πρόταση Συνεργασίας 29/01/2013
Επιστημονικό Υπεύθυνο Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας – Πανεπιστημίου Μακεδονίας Πρόταση Συνεργασίας 29/01/2013
Επιστημονικό Υπεύθυνο Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας – Πανεπιστημίου Πατρών Πρόταση Συνεργασίας 29/01/2013
Επιστημονικό Υπεύθυνο Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας – Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Πρόταση Συνεργασίας 29/01/2013
Επιστημονικό Υπεύθυνο Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας – Πολυτεχνείου Κρήτης Πρόταση Συνεργασίας 29/01/2013
Επιστημονικό Υπεύθυνο Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας – ΤΕΙ Αθήνας Πρόταση Συνεργασίας 29/01/2013
Επιστημονικό Υπεύθυνο Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας – ΤΕΙ Καβάλας Πρόταση Συνεργασίας 29/01/2013
Επιστημονικό Υπεύθυνο Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας – ΤΕΙ Λάρισας Πρόταση Συνεργασίας 29/01/2013
Επιστημονικό Υπεύθυνο Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας – ΤΕΙ Σερρών Πρόταση Συνεργασίας 29/01/2013