Υπουργεία 2014

Προς

Θέμα

Ημερομηνία

ΥΠΕΚΑ, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αίτημα διάθεσης δεδομένων για το Hack4med 03/02/2015
Αναπληρωτή Προϊστάμενο Διεύθυνσης Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Απάντηση για το αίτημα διάθεσης δεδομένων για το Hackathon 19/06/2015
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υφυπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων
Πιστοποίηση Χρήσης Η/Υ στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση & Εξετάσεις Πιστοποίησης Πληροφορικής ΕΟΠΠΕΠ 19/06/2015
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Αίτηση για την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την υλοποίηση της δράσης “Μαραθώνιος Βικιπαίδειας για την 25η Μαρτίου με επίκεντρο το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο”. 27/11/2015
Υπουργείο Οικονομικών, ΥΔΜΗΔ Open Budget Tracker – Διεθνής Πρωτοβουλία για Ανοιχτούς Προϋπολογισμούς 27/11/2015
Γενικό Γραμματέα Εμπορίου Προτάσεις σχετικά με το ΚΗΜΔΗΣ και τα συστήματα που εποπτεύει η Γενική Γραμματεία Εμπορίου 27/11/2015