Δήμοι 2015

Προς

Θέμα

Ημερομηνία

Αντιδήμαρχο Για το Παιδί, κα. Μ. Ηλιοπούλου,
Αντιδήμαρχο Κοινωνίας των Πολιτών, κα. Α. Ζέπου
Υποστήριξη Δράσεων Εθελοντών 04/03/2015
Αντιδήμαρχο Για το Παιδί κα. Μ. Ηλιοπούλου Πρόταση για την Πρωτοβουλία “Σχολεία ανοιχτά στην γειτονιά, ανοιχτά στην κοινωνία.” 07/05/2015
Δήμαρχο Αθηναίων, κ. Γεώργιο Καμίνη Χρήση χώρου, με σκοπό τη διοργάνωση συνεργατικών/εκπαιδευτικών δράσεων 26/05/2015
Δήμαρχο Αθηναίων Δημιουργία πρότυπης εφαρμογής ανοικτού κώδικα για την οικονομική διαχείριση φορέων της Γενικής Κυβέρνησης 25/11/2015
Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Δημιουργία πρότυπης εφαρμογής ανοικτού κώδικα για την οικονομική διαχείριση φορέων της Γενικής Κυβέρνησης 25/11/2015
Δήμαρχο Ηρακλείου Δημιουργία πρότυπης εφαρμογής ανοικτού κώδικα για την οικονομική διαχείριση φορέων της Γενικής Κυβέρνησης 25/11/2015
Δήμαρχο Ιωαννίνων Δημιουργία πρότυπης εφαρμογής ανοικτού κώδικα για την οικονομική διαχείριση φορέων της Γενικής Κυβέρνησης 25/11/2015
Δήμαρχο Κέρκυρας Δημιουργία πρότυπης εφαρμογής ανοικτού κώδικα για την οικονομική διαχείριση φορέων της Γενικής Κυβέρνησης 25/11/2015
Δήμαρχο Κοζάνης Δημιουργία πρότυπης εφαρμογής ανοικτού κώδικα για την οικονομική διαχείριση φορέων της Γενικής Κυβέρνησης 25/11/2015
Δήμαρχο Κομοτηνής Δημιουργία πρότυπης εφαρμογής ανοικτού κώδικα για την οικονομική διαχείριση φορέων της Γενικής Κυβέρνησης 25/11/2015
Δήμαρχο Λαμίας Δημιουργία πρότυπης εφαρμογής ανοικτού κώδικα για την οικονομική διαχείριση φορέων της Γενικής Κυβέρνησης 25/11/2015
Δήμαρχο Λαρισαίων Δημιουργία πρότυπης εφαρμογής ανοικτού κώδικα για την οικονομική διαχείριση φορέων της Γενικής Κυβέρνησης 25/11/2015
Δήμαρχο Μυτιλήνης Δημιουργία πρότυπης εφαρμογής ανοικτού κώδικα για την οικονομική διαχείριση φορέων της Γενικής Κυβέρνησης 25/11/2015
Δήμαρχο Πάτρας Δημιουργία πρότυπης εφαρμογής ανοικτού κώδικα για την οικονομική διαχείριση φορέων της Γενικής Κυβέρνησης 25/11/2015
Δήμαρχο Σύρου Δημιουργία πρότυπης εφαρμογής ανοικτού κώδικα για την οικονομική διαχείριση φορέων της Γενικής Κυβέρνησης 25/11/2015
Δήμαρχο Τρίπολης Δημιουργία πρότυπης εφαρμογής ανοικτού κώδικα για την οικονομική διαχείριση φορέων της Γενικής Κυβέρνησης 25/11/2015