ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Επιστολή προς κόμματα για την υιοθέτηση πολιτικών ανοιχτότητας

Στο πλαίσιο της προεκλογικής περιόδου η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ, www.eellak.gr) απέστειλε ανοιχτή επιστολή στα κόμματα με προτάσεις πολιτικής για την ανοιχτότητα καλώντας όλα τα κόμματα να υιοθετήσουν τις αρχές  αυτές και να τις συμπεριλάβουν στο προεκλογικό τους πρόγραμμά.

Σκοπός της επικοινωνίας της ΕΕΛ/ΛΑΚ είναι να παρουσιάσει συνοπτικά τις προτάσεις πολιτικής που έχει επεξεργαστεί και να ενημερώσει ότι με υποστήριξη των μελών της, όλα τα μέλη στο http://go.eellak.gr/meli, δηλαδή τα μεγαλύτερα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα της χώρας, μπορεί και θέλει να τις στηρίξει θέτοντας στην υπηρεσία όλων των ενδιαφερομένων τις γνώσεις, την εμπειρία και το δίκτυο εμπειρογνωμόνων και κοινοτήτων εθελοντών που συνεργάζεται.

Οι προτάσεις της ΕΕΛ/ΛΑΚ αφορούν τη λήψη μέτρων για την ενθάρρυνση της υιοθέτησης ανοιχτού λογισμικού και ανοιχτών τεχνολογιών στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, την εφαρμογή του νόμου για τα ανοιχτά δεδομένα(Ν. 4305/2014) αλλά και του άρθρου 58 του Ν.4178/2013 που αφορά τα ανοιχτά γεωχωρικά δεδομένα, την ενίσχυση της Διαύγειας(Ν. 3861/2010),  την ενίσχυση και εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση (Ν.3979/2011),  την υλοποίηση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η Ελλάδα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση (Open Government Partnership – OGP http://www.opengovpartnership.org/country/greece).  Καθώς και την έγκαιρη και για επαρκές χρονικό διάστημα δημόσια διαβούλευση όλων των σημαντικών νομοθετικών πρωτοβουλιών και πολιτικών αποφάσεων, την καθιέρωση διαδικασιών πλήρους διαφάνειας τόσο στην πρόσληψη όσο και στην εξέλιξη όλων των μετακλητών υπαλλήλων και όλων των στελεχών δημοσίων οργανισμών, καθώς και την καθιέρωση ενεργητικής διαφάνειας στη στελέχωση και λειτουργία της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπίας (ΜΕΑ), ειδικά σε σχέση με τη διαπραγμάτευση κοινοτικών πολιτικών και νομοθεσίας.

Αναλυτικά ολόκληρη η επιστολή είναι διαθέσιμη εδώ.

Δελτίο Τύπου: 31/08/2015 – Επιστολή προς κόμματα για την υιοθέτηση πολιτικών ανοιχτότητας

Leave a Comment