ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Συμμετοχή της ΕΕΛ/ΛΑΚ στο 17ο Ετήσιο Συνέδριο Greek ICT Forum

Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ, www.eellak.gr), στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της σχετικά με τα Ανοιχτά Δεδομένα και τις Ανοιχτές Τεχνολογίες συμμετέχει στο 17ο Ετήσιο Συνέδριο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με θεματικό άξονα: Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, το αντίδοτο στην ύφεση!

Το συνέδριο πρόκειται να διεξαχθεί την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου  2015 στo Αμφιθέατρο του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου (Ελ. Βενιζέλου 70, 17671, Καλλιθέα | Πρόσβαση – Χάρτης)

Το 17ο Συνεδρίου του Greek ICT Forum έχει ενότητες, που έχουν στόχο να συμβάλλουν στην επικοινωνία και ενημέρωση Επιχειρήσεων, Στελεχών του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα, χρηστών, Φορέων αλλά και πολιτικών που έχουν αρμοδιότητά στην ανάπτυξη των ΤΠΕ, με την παρακάτω θεματολογία:

  1. Ψηφιακές Υπηρεσίες, Ευρυζωνικότητα και Υποδομές
  2. Ψηφιακές εφαρμογές σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς
  3. Στρατηγική Ανάπτυξης στους τομείς της Καινοτομίας, Ψηφιακής Επιχειρηματικότητας και των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
  4. Η Προγραμματική Περίοδος του ΣΕΣ

Στη Θεματική ενότητα Ψηφιακές Υπηρεσίες, Ευρυζωνικότητα και Υποδομές θα συμμετέχει ο κ. Φώτης Ρούτσης, υπεύθυνος συντονισμού της ομάδας εργασίας της ΕΕΛ/ΛΑΚ για τα ανοιχτά δεδομένα με ομιλία: Ανοιχτά Δεδομένα, Πως;

Θα παρουσιαστεί η ομάδα εργασίας της ΕΕΛ/ΛΑΚ για τα ανοιχτά δεδομένα και οι δράσεις που αναπτύσσει, καθώς και η συνεργασία της ΕΕΛ/ΛΑΚ με το Open Data Institute για τη δημιουργία του ελληνικού κόμβου για τα ανοιχτά δεδομένα, του ODI Athens. Θα γίνει αναλυτική παρουσίαση των υπηρεσιών κατάρτισης που παρέχονται από τους πιστοποιημένους εκπαιδευτές για την χρήση των ανοιχτών δεδομένων από δημόσιους φορείς και επιχειρήσεις καθώς και πιστοποίηση «Ανοιχτότητας» Συνόλων Δεδομένων(Data Setes) με βάση τα πρότυπα του “ODI Open Data standardization”.
Δείτε εδώ το αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου.

03/11/2015 – Συμμετοχή της ΕΕΛ/ΛΑΚ στο 17ο Ετήσιο Συνέδριο Greek ICT Forum

Leave a Comment