ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ολοκλήρωση του έργου της Μονάδας Αριστείας του ΤΕΙ Αθήνας και δημιουργία Κοινότητας ΕΛΛΑΚ και Ανοικτού υλικού

Η Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του ΤΕΙ Αθήνας υλοποίησε με επιτυχία το Έργο της σε 6 Κύκλους Εκπαίδευσης, 3 Θερινά Σχολεία Ανάπτυξης Κώδικα και 3 ημερίδες διάχυσης των αποτελεσμάτων τους. Από τους 181 συμμετέχοντες, οι 156 (86%) ολοκλήρωσαν τη συνεισφορά τους. Τα αποτελέσματα των παραπάνω Δράσεων και ο παραγόμενος κώδικας των συνεισφορών έχουν διατεθεί στην ευρύτερη κοινότητα του Ανοιχτού Λογισμικού, και είναι διαθέσιμα στην Πύλη των Μονάδων Αριστείας, στο github, στο κανάλι της Μονάδας στο youtube & στο diyiot.eu.

Με την ολοκλήρωση του Έργου της Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του ΤΕΙ Αθήνας, η ΚΕΛ/ΛΑΚ/ΑΥ@ΤΕΙΑ αξιοποιώντας την εμπειρία, τη γνώση και το … μεράκι που αποκτήθηκαν στα πλαίσια των Δράσεων της Μονάδας, στοχεύει στη συνέχιση των στόχων της Μονάδας με Δράσεις όπως:

  • η περαιτέρω εξέλιξη των Έργων Συνεισφοράς που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια της Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του ΤΕΙ Αθήνας

  • η διενέργεια νέων Δράσεων Ενίσχυσης και Διάχυσης του Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα & Ανοιχτού Υλικού

  • η ενίσχυση της Κοινότητας ΕΛ/ΛΑΚ

Ο πυρήνας της ΚΕΛ/ΛΑΚ/ΑΥ@ΤΕΙΑ αποτελείται από συμμετέχοντες της κοινότητας ΕΛ/ΛΑΚ του ΤΕΙ Αθήνας, από συμμετέχοντες των Δράσεων της Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του ΤΕΙ Αθήνας οι οποίοι «κόλλησαν το … σαράκι» της ανοιχτότητας.

Η ΚΕΛ/ΛΑΚ/ΑΥ@ΤΕΙΑ επιδιώκει να συμπεριλάβει κάθε ενδιαφερόμενο που θέλει να συνεισφέρει στην ιδέα και την πράξη του Ανοιχτού Λογισμικού και Ανοιχτού Υλικού, με νέες ιδέες και κέφι. Σε αυτό το πλαίσιο καλεί  όλα τα μέλη της κοινότητας του ΤΕΙ Αθήνας, όλα τα μέλη της Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του ΤΕΙ Αθήνας, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο να στελεχώσει και να ενισχύσει την Κοινότητά ΕΛΛΑΚ και τις Ανοιχτές Τεχνολογίες.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας : +30-2105385784

Περισσότερες πληροφορίες για τον απολογισμό των δράσεων της Μονάδας Αριστείας του ΤΕΙ Αθήνας μπορείτε να βρείτε εδώ (.pdf)

13/11/2015 – Ολοκλήρωση του έργου της Μονάδας Αριστείας του ΤΕΙ Αθήνας και δημιουργία Κοινότητας ΕΛΛΑΚ και Ανοικτού υλικού

Leave a Comment