ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Συνάντηση ΕΕΛ/ΛΑΚ και ΝΔ για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση

Στο πλαίσιο της επικοινωνίας που έχει ξεκινήσει η ΕΕΛ/ΛΑΚ με τα πολιτικά κόμματα με βάση τις προτάσεις για την ενίσχυση της ανοιχτής διακυβέρνησης, προτάσεις πολιτικής που προωθούν τη διαφάνεια, την ενημέρωση και την ενεργή συμμετοχή των πολιτών έγινε την Πέμπτη 30/6 συνάντηση με τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας κ. Μητσοτάκη, το Γραμματέα Προγράμματος κ. Στεργίου καθώς και συνεργάτες του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας.

Εκ μέρους της ΕΕΛ/ΛΑΚ συμμετείχε ο Πρόεδρος του ΔΣ κ. Σπινέλλης, ο Αντιπρόεδρος κ. Κοζύρης, το μέλος του ΔΣ υπεύθυνο για τη Δημόσια Διοίκηση και Αυτοδιοίκηση κ. Κρανιδιώτης και η Γενική Διευθύντρια της ΕΕΛ/ΛΑΚ κ. Μητροπούλου.

Στόχος της συνάντησης ήταν η εξειδίκευση των προτάσεων της ΕΕΛ/ΛΑΚ με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και δράσεις για την ενίσχυση της ανοιχτής διακυβέρνησης και διαφάνειας και ο προσδιορισμός προτάσεων πολιτικής που θα μπορούσαν να υιοθετηθούν από τη Νέα Δημοκρατία.

Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν είναι η ενίσχυση της κοινοβουλευτικής διαφάνειας και αναβάθμισης των εργαλείων δημοσιότητας, λογοδοσίας και κοινωνικού ελέγχου της νομοθετικής εξουσίας, το Σύστημα Παρακολούθησης και Ελέγχου Κυβερνητικού έργου, η Ενίσχυση της Διαύγειας (Ν. 3861/2010), η εφαρμογή του νόμου για τα ανοιχτά δεδομένα (Ν. 4305/2014), η χρήση του λογισμικού ανοικτού κώδικα ως μέσο αναπτυξιακής πολιτικής για τη νεοφυή επιχειρηματικότητα και η εφαρμογή του Νόμου 4048/2012 για τη Ρυθμιστική Διακυβέρνηση. Επίσης παρουσιάστηκε και η πρότυπη δράση ανοιχτής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (http://opengov.pdm.gov.gr/) που υλοποιείται στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Στη συνάντηση διαπιστώθηκε σύμπνοια σχετικά με την προώθηση των αρχών της Ανοιχτής Διακυβέρνησης, αλλά και για όλα τα υπόλοιπα θέματα που συζητήθηκαν, καθώς σε μεγάλο βαθμό αποτελούν συνέχεια του έργου που διετέλεσε ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, κ. Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια της θητείας του ως Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, τόσο σε ότι αφορά στα ανοιχτά δεδομένα (Ν. 4305/2014) όσο και στην ενίσχυση της Διαύγειας, στα νέα οργανογράμματα κ.ο.κ..

Αποφασίστηκε να συνεχιστεί η συνεργασία για την επεξεργασία συγκεκριμένων ενεργειών με σκοπό την υλοποίηση των προτάσεων που παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν.

01/07/2016 – Συνάντηση ΕΕΛ/ΛΑΚ και ΝΔ για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση

Leave a Comment