ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Η ΕΕΛ/ΛΑΚ ΑΛΛΑΖΕΙ ΟΝΟΜΑ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Έπειτα από 8 παραγωγικά και δημιουργικά χρόνια η αστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ) αλλάζει τον τίτλο της σε “Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ”.

Η αλλαγή αυτή γίνεται ώστε να υπάρξει ευθυγράμμιση της ονομασίας με τους σκοπούς που εξυπηρετεί και τις δράσεις που αναπτύσσει καθώς ήδη από το 2015 έχει συμπεριληφθεί στους καταστατικούς στόχους της ΕΕΛΛΑΚ η διεύρυνση του αντικειμένου και ειδικότερα όπως αναφέρεται και στο καταστατικό:

Σκοπός της «ΕΕΛΛΑΚ» είναι:

Να αναλάβει πρωτοβουλίες για συνεχή δυναμική προώθηση και ανάπτυξη των ανοιχτών τεχνολογιών κυρίως στο χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα και των Επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα οι πρωτοβουλίες και δράσεις της ΕΕΛ/ΛΑΚ θα αφορούν στην προώθηση και ανάπτυξη του ανοιχτού λογισμικού, των ανοιχτών προτύπων, του ανοιχτού περιεχομένου, των ανοιχτών δεδομένων, του ανοιχτού υλικού και των αντίστοιχων αδειών τους.

Κάνοντας μία ιστορική αναδρομή στο 2008, όταν έγινε η σύσταση της ΕΕΛΛΑΚ, στόχος ήταν να δημιουργηθεί ένας φορέας ο οποίος θα αναλάμβανε πρωτοβουλίες για τη δυναμική προώθηση και ανάπτυξη του ανοιχτού λογισμικού και θα διευκόλυνε και θα επιτάχυνε τη διείσδυση του σε όλους εκείνους τους σημαντικούς τομείς που αναμένεται ότι η υιοθέτησή του μπορεί να έχει τα μεγαλύτερα δυνατά οφέλη, άμεσα, έμμεσα και πολλαπλασιαστικά στη γενικότερη οικονομική και αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Μέσα σε αυτά τα 8 χρόνια οι πρωτοβουλίες και οι δράσεις που αναπτύσσει και προωθεί η ΕΕΛΛΑΚ εμπλουτίστηκαν σε δράσεις που αφορούν την “ανοιχτότητα” εν γένει, συμπεριλαμβάνοντας όχι μόνο το Ανοιχτό Λογισμικό, αλλά και το Ανοιχτό Περιεχόμενο, τα Ανοιχτά Πρότυπα, τα Ανοιχτά Δεδομένα, τις Ανοιχτές Άδειες, τους Ανοιχτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους, την Ανοιχτή Διακυβέρνηση και τις Τεχνολογίες Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής. Για το λόγο αυτό, τα μέλη της ΕΕΛΛΑΚ αποφάσισαν στην τελευταία Γενική Συνέλευση ότι ο τίτλος της δεν αντιπροσώπευε πλέον πλήρως τους στόχους και τις δράσεις που αναπτύσσει κι έπειτα από ψηφοφορία αποφασίστηκε η αλλαγή του ονόματος σε “Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών-ΕΕΛΛΑΚ” και στα αγγλικά σε “GFOSS-Open Technologies Alliance”.

Η νέα ονομασία, “Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών-ΕΕΛΛΑΚ”, σηματοδοτεί και επίσημα τη συνέχιση και διεύρυνση του οράματος μας ώστε οι ανοιχτές τεχνολογίες να αποτελέσουν κεντρικό άξονα στο χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων στην Ελλάδα για τη δημιουργία ενός νέου παραγωγικού μοντέλου που ενισχύει τις τοπικές παραγωγικές δυνάμεις και φροντίζει για τη δημιουργία μιας κοινωνίας και οικονομίας της γνώσης χωρίς αποκλεισμούς.

19/07/2016 – Η ΕΕΛ/ΛΑΚ ΑΛΛΑΖΕΙ ΟΝΟΜΑ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Leave a Comment