ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Πρόσκληση για Συνεργάτη τεχνικών θεμάτων (web developer)

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ ενδιαφέρεται να προσλάβει συνεργάτη για τη θέση: προγραμματιστή (Web Developer), μερικής απασχόλησης.

Aρμοδιότητες:

 •  Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υποστήριξη  δικτυακών τόπων κυρίως σε PHP, wordpress και MySQL
 •  Διαχείριση και ανάπτυξη περιεχομένου των δικτυακών τόπων της ΕΕΛ/ΛΑΚ
 •  Συνεργασία και υποστήριξη κοινοτήτων Ανοιχτών Τεχνολογιών
 •  Εκπροσώπηση της ΕΕΛ/ΛΑΚ σε συναντήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Απαιτούμενα Προσόντα:

 •     Επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
 •     WordPress CMS deployment & administration and Theme development, PHP Programming
 •     RDBMS, Mysql
 •     Εμπειρία στη χρήση εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης
 •     Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας

Επιθυμητά Προσόντα:  

 •     Ικανότητα καλής προσωπικής επικοινωνίας
 •     Debian Linux System Administration
 •     Monitoring tools (Nagios, Monit, etc)
 •     Διαχείριση αποθετηρίων κώδικα(Git, Github, Subversion etc)
 •     Redmine deployment & administration
 •     CKAN & DRUPAL deploymet & administration
 •     Sibboleth federated SSO
 •     KVM virtualization
 •     Cloud cluster management
 •     Postgresql administration
 •     Python Programming
 •     Ruby Programming

Απαιτείται καθημερινή 4ώρη παρουσία στα γραφεία του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ.

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν τα βιογραφικά τους στο admin AT eellak DΟΤ gr έως τις 4 Αυγούστου 2016.  Τα βιογραφικά να ακολουθούν το πρότυπο europass: https://europass.cedefop.europa.eu/editors/el/cv/compose

 

Leave a Comment