ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

12η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών

Την Παρασκευή 24 Μαρτίου 2017 πραγματοποιήθηκε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η 12η Τακτική Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ, www.eellak.gr).

Στη Γενική Συνέλευση συμμετείχαν 26 από τα 30 μέλη του Οργανισμού, και συζητήθηκαν οι στρατηγικοί στόχοι του φορέα για τα επόμενα χρόνια. Αφού έγινε αναλυτική ενημέρωση για τον απολογισμό των δράσεων και των έργων που υλοποιήθηκαν το 2016 από τους συνεργάτες τους Οργανισμού καθώς και από τη Γενική Διευθύντρια, κ. Δέσποινα Μητροπούλου, ο κ. Διομήδης Σπινέλλης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρθηκε στον κύριο στόχο του Οργανισμού ο οποίος είναι: “ Να συμβάλει στην ‘ανοιχτότητα’ σε 3 βασικούς τομείς: Ακαδημαϊκά και εκπαιδευτικά Ιδρύματα (σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης), Δημόσιο καθώς και Ιδιωτικό Τομέα.”

Στο πλαίσιο αυτό ενημέρωσε ότι για την επίτευξη του στόχου ο Οργανισμός δραστηριοποιείται με παρεμβάσεις σε οριζόντιους τομείς (υποδομές, πρότυπα, λογισμικό/υλισμικό, περιεχόμενο, δεδομένα, υπηρεσίες και διακυβέρνηση) και κάθετους (πολιτικές, κοινότητες, επιχειρηματικότητα, εκπαίδευση, έρευνα και πολιτισμός και τεχνολογική υλοποίηση).

Για τον προγραμματισμό των δράσεων του επόμενου έτους, αλλά και συνολικότερα του στρατηγικού σχεδιασμού του Οργανισμού για την επόμενη τριετία, τα μέλη του οργανισμού συμφώνησαν στην πιο αποτελεσματική και τακτική συνεργασία με το δίκτυο καθηγητών, ερευνητών και φοιτητών που ασχολούνται ενεργά με την έρευνα και την ανάπτυξη (R&D) σε θέματα ανοιχτών τεχνολογιών στα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα στην Ελλάδα και διεθνώς.

Τέλος, τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης ενέκριναν ομόφωνα την είσοδο δύο νέων μελών στον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών. Τα νέα μέλη είναι το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Συνολικά ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών απαρτίζεται από 32 μέλη.

Leave a Comment