ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) στο πλαίσιο της ενίσχυσης δράσεων που αφορούν το ανοιχτό λογισμικό, τα ανοιχτά δεδομένα και το ανοιχτό περιεχόμενο έχει δημιουργήσει μία σειρά από μητρώα γύρω από τις ανοιχτές τεχνολογίες για την καλύτερη δικτύωση και ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων.

Πιο συγκεκριμένα για τον τομέα της εκπαίδευσης  έχει δημιουργηθεί το μητρώο λογισμικών που χρησιμοποιούνται στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο οποίο έχουν καταγραφεί 339 λογισμικά αλλά και χωριστό μητρώο για τις ανοιχτές τεχνολογίες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στο οποίο μέχρι σήμερα έχουν καταχωρηθεί περισσότερες από 300 τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται σε περισσότερα από 30 Ακαδημαϊκά Ιδρύματα. Επίσης έχουν δημιουργηθεί άλλα δύο μητρώα: το μητρώο σχολείων που υλοποιούν δράσεις ανοιχτών τεχνολογιών στο οποίο έχουν εγγραφεί 188 σχολεία και το μητρώο εκπαιδευτικών που χρησιμοποιούν ανοιχτές τεχνολογίες τόσο στη διδασκαλία όσο και στην οργάνωση / διαχείριση των μαθημάτων και των εργαστηρίων στη Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στο οποίο έχουν εγγραφεί 336 εκπαιδευτικοί.

Παράλληλα εμπλουτίζεται ο πίνακας ισοδυνάμων λογισμικών ώστε να υπάρχει συνοπτική εικόνα για όλα τα ανοιχτά λογισμικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην εκπαιδευτική και ερευνητική διαδικασία.

Εκτός από τα μητρώα που αφορούν την εκπαίδευση έχει δημιουργηθεί επίσης κατάλογος εταιρειών που παρέχουν υπηρεσίες ανοιχτού λογισμικού στον οποίο έχουν εισάγει τα στοιχεία τους 83 εταιρείες,  καθώς και κατάλογος προγραμματιστών που είναι ενεργοί στο github.  

Τέλος έχει δημιουργηθεί ο κατάλογος νομικών που παρέχουν υπηρεσίες σχετικές με ανοιχτές τεχνολογίες στον οποίο έχουν καταχωρήσει τα στοιχεία τους 47 νομικοί/δικηγόροι που ειδικεύονται στο δίκαιο διανοητικής ιδιοκτησίας, στο δημόσιο δίκαιο και στα ζητήματα διαφάνειας και διαφθοράς.

Όλα τα μητρώα ενημερώνονται από τους ίδιους του ενδιαφερόμενους ή/και σε συνεργασία με τα μέλη της ΕΕΛΛΑΚ έπειτα από ανοιχτά καλέσματα.

3 thoughts on “ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

  1. Υπάρχει σκέψη να συσταθεί μητρώο ανοιχτού λογισμικού και μητρώο εκπαιδευτών ενηλίκων που το χρησιμοποιούν; Από τη μέχρι τώρα δουλειά, φαίνεται ότι οι εφαρμογές και οι χρήστες επικεντρώνουν μόνο στην τυπική εκπαίδευση.

Leave a Comment