ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Πρόσκληση για Υπεύθυνο Έργων

Στο πλαίσιο των δράσεων του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ, www.eellak.gr) για σχεδιασμό, οργάνωση και διοίκηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων που αφορούν τις ανοιχτές τεχνολογίες αναζητά συνεργάτη για τη θέση του Υπευθύνου Έργων( Project Manager).

Ο συνεργάτης θα πρέπει να έχει άμεση διαθεσιμότητα και θα αναλάβει τα εξής καθήκοντα:

  • Σχεδιασμό και συντονισμό δράσεων ανοιχτών τεχνολογιών στην εκπαίδευση
  • Σχεδιασμό και έλεγχο ποιότητας εκπαιδευτικού υλικού
  • Συντονισμό εκπαιδευτών και συνεργατών που συμμετέχουν στην υλοποίηση των δράσεων
  • Φυσική παρουσία στο χώρο διεξαγωγής των εκπαιδευτικών δράσεων
  • Σύνταξη ενημερωτικών δελτίων και αναφορών προόδου των έργων
  • Καθημερινή αναφορά και επικοινωνία με τη διεύθυνση του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ

Ο συνεργάτης θα πρέπει να έχει εμπειρία στη διαχείριση έργων και στον σχεδιασμό και υποστήριξη εκπαιδευτικών δράσεων, αποδεδειγμένη εξοικείωση με τις Ανοιχτές Τεχνολογίες στην εκπαίδευση και να έχει πολύ καλή γνώση Ελληνικών και Αγγλικών.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν τα βιογραφικά τους στο admin@eellak.gr με θέμα Project Manager έως την Δευτέρα 30/10/2017. Αναλυτική πληροφόρηση για εκπαιδευτικές δράσεις της ΕΕΛΛΑΚ υπάρχουν στο https://edu.ellak.gr/ και στο https://eellak.gr/ .

Leave a Comment