ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Η διαδικτυακή ουδετερότητα είναι υπόθεση όλων μας

Με αφορμή την πρόσφατη απόφαση της FCC για κατάργηση της ουδετερότητας στο διαδίκτυο στις ΗΠΑ,  ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ τονίζει την σημασία της προστασίας της στην Ευρώπη και καλεί τους αρμόδιους ρυθμιστικούς φορείς να αντιμετωπίσουν οποιεσδήποτε προσπάθειες παράκαμψης της.

Η ουδετερότητα στο διαδίκτυο αποτελεί εδώ και καιρό ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα, για την ανάπτυξη του διαδικτύου στο μέλλον. Αφορά την αρχή ότι όλη η κυκλοφορία στο διαδίκτυο πρέπει να γίνεται με ίσους όρους, ανεξάρτητα από τον τύπο του περιεχομένου ή τις πλατφόρμες που εμπλέκονται.

Η ουδετερότητα στο διαδίκτυο εξασφαλίζει τη διαδικτυακή ελευθερία προσπέλασης και διανομής των πληροφοριών Αυτή η θεμελιώδης αρχή διασφαλίζει τον ανοικτό, καινοτόμο, ανταγωνιστικό και πολυμορφικό χαρακτήρα του διαδικτύου.

Στην Ευρώπη η ουδετερότητα προστατεύεται από το άρθρο 3 του Κανονισμού της ΕΕ 2015/2120, το άρθρο 3 καθορίζει το βασικό πλαίσιο για τη διασφάλιση της ουδετερότητας του διαδικτύου σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόσφατα το Σώμα Ευρωπαίων Ρυθμιστών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (BEREC) εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του κανονισμού, τις οποίες και υιοθέτησε η ΕΕΤΤ στην Ελλάδα.

Υπάρχουν όμως αρκετές προσπάθειες παράκαμψης και παραβίασης αυτής του του κανονισμού. Για παράδειγμα, τους τελευταίους μήνες, εταιρίες κινητής τηλεφωνίας εκμεταλλευόμενες κάποιες γκρίζες ζώνες του κανονισμού,  προσφέρουν πακέτα περιορισμένης πρόσβασης σε συγκεκριμένες διαδικτυακές πλατφόρμες, δημιουργώντας έτσι μια κουτσουρεμένη εκδοχή του Διαδικτύου με επιλεγμένο περιεχόμενο, εφαρμογές και υπηρεσίες.

Η παράκαμψη της ουδετερότητας στο διαδίκτυο μέσω «προσφορών» και συνεργασιών με συγκεκριμένες πλατφόρμες, σηματοδοτεί έμμεση παραβίαση της ουδετερότητας και απειλεί  άμεσα τις αρχές πάνω στις οποίες ιδρύθηκε το διαδίκτυο.

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών καλεί την ΕΕΤΤ, την BEREC αλλά και συλλογικούς φορείς και ενεργούς πολίτες να αντιδράσουν στις πρακτικές παράκαμψης της ουδετερότητας του διαδικτύου, ώστε το διαδίκτυο να  παραμείνει  ανοικτό στην ισότιμη πρόσβαση και στην καινοτομία.

One thought on “Η διαδικτυακή ουδετερότητα είναι υπόθεση όλων μας

  1. Μα είναι απίστευτο αυτό που πέρασε στις ΗΠΑ! Μα το άφησαν; Πως τους αφήσανε ;!
    Δε μπορώ να το πιστέψω, το διαδίκτυο πάει από το κακό στο χειρότερο και θα μας το πάρουν αν δε ήμαστε άγρυπνοι φρουρεί του!
    Αποκλείετε να μην επιχειρήσουν να το κάνουν και εδώ.. αν όχι τώρα, σίγα – σιγά στο μέλλον…!!

    Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση! Εννοείται πως ήμαστε μαζί ώστε να μην επιτρέψουμε σε κανένα να μας φιλτράρει το διαδίκτυο!

Leave a Comment