ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Code+Create: Νέοι Πρόσφυγες και Έλληνες συνεργάζονται και μαθαίνουν

Στόχος του Code+Create είναι νέοι Πρόσφυγες και Έλληνες να μαθαίνουν και να συνεργάζονται μέσα από εργαστήρια ανοιχτών τεχνολογιών. Έχουμε δύο εργαστήρια εξοπλισμένα με ανοιχτές τεχνολογίες και ανοιχτό λογισμικό και πέντε μαθήματα ελεύθερα διαθέσιμα στο https://elearn.ellak.gr/. Το Code + Create σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τον Οργανισμό Ανοικτών Τεχνολογιών και το FCA. To FCA είναι η μεγαλύτερη ΜΚΟ της Φινλανδίας στον τομέα της συνεργασίας για την ανάπτυξη και ο δεύτερος μεγαλύτερος πάροχος βοήθειας σε περιπτώσεις καταστροφών, έχει υλοποιήσει με επιτυχία οικονομικά αποδοτικές δραστηριότητες σε πολλούς τομείς  σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης καθώς και για την εκπαίδευση με προτεραιότητα στην ποιότητα μάθησης, ισότητα και προσβασιμότητα.

Ψηφιακές δεξιότητες και διαπολιτισμικές ικανότητες

Οι νέοι που αποκτούν ψηφιακές δεξιότητες σχεδιάζουν καλύτερα το δικό τους μέλλον. Μπορούν να συμμετέχουν ενεργά, αντί να είναι παθητικοί καταναλωτές, σε έναν όλο και περισσότερο γεμάτο δεδομένα κόσμο. Ακριβώς όπως μια γλώσσα, οι ψηφιακές και τεχνολογικές ιδέες είναι καλύτερα να αποκτηθούν όταν είναι κάποιος νέος. Οι παρεμβάσεις που υποστηρίζουν την ανάπτυξη διαπολιτισμικών ικανοτήτων που συνδέουν τους πρόσφυγες με τους συνομηλίκους τους στις κοινότητες υποδοχής, αναγνωρίζονται ως ελλιπείς στην αντιμετώπιση των προσφύγων στην Ελλάδα. Οι αβεβαιότητες σχετικά με το μέλλον και οι δυσκολίες ένταξης στην ελληνική κοινωνία οδηγούν τους πρόσφυγες, νεαρές γυναίκες και άνδρες να χάσουν κάθε αίσθηση ελπίδας.

Συμπληρώνοντας ένα εκπαιδευτικό κενό

Οι έφηβοι πρόσφυγες ηλικίας 15-17 ετών δεν περιλαμβάνονται στις επίσημα μαθήματα υποδοχής που διοργανώνει το Υπουργείο Παιδείας στην Ελλάδα. Στο κατώφλι της ενηλικίωσης, είναι σημαντικό να αποκτήσουν πρόσβαση σε πιο σημαντικές και εποικοδομητικές ευκαιρίες που τους προσφέρουν την ευκαιρία να μάθουν – ακόμη και σε εισαγωγικό επίπεδο – πολύτιμες, εμπορεύσιμες, ψηφιακές και τεχνολογικές δεξιότητες. Η νεολαία πρέπει να είναι ικανή στις δεξιότητες του 21ου αιώνα, προκειμένου να αναπτυχθεί σε έναν ταχέως εξελισσόμενο κόσμο όπου η πληροφορική και η τεχνική παιδεία αποτελούν σημαντικό πλεονέκτημα σε οποιοδήποτε εργασιακό ή εκπαιδευτικό πλαίσιο.

Υπάρχει επίσης μια αναδυόμενη ανάγκη για μοντέλα που φέρνουν σε επαφή την τοπική με τη νεολαία προσφύγων. Παρέχοντας πρόσβαση σε νέα (ψηφιακά και τεχνολογικά) σύνολα δεξιοτήτων, οι νέοι χρειάζονται περισσότερες ευκαιρίες να αλληλεπιδρούν και να μαθαίνουν από κοινού.

Αντιμετωπίζουμε αυτά τα εκπαιδευτικά κενά δημιουργώντας εισαγωγικά μαθήματα σε ένα εργαστήριο ανοιχτής τεχνολογίας για μεικτές κατηγορίες προσφύγων και Ελλήνων νέων για να διδαχθούν την επιστήμη των υπολογιστών, τον προγραμματισμό και παραπλήσιες δεξιότητες Η προσπάθεια παρέχει αποτελεσματικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε μαθητές από τις δύο ομάδες νέων σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης των ελλείψεων δεξιοτήτων του 21ου αιώνα. Έχει σχεδιαστεί ώστε να κλιμακώνεται και να περιλαμβάνει πρόσθετες τοποθεσίες προσφύγων, κέντρα νεότητας και ελληνικά δημόσια σχολεία και να τροποποιείται περαιτέρω ώστε να φιλοξενεί μαθητές άλλων ηλικιών.

Στόχοι

Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι:

  • Να παρέχει σε νέους πρόσφυγες που δεν φοιτούν στο σχολείο     ή δεν έχουν πρόσβαση σε άλλες εκπαιδευτικές     δραστηριότητες μια σταθερή βάση στις     ψηφιακές και τεχνολογικές δεξιότητες και τα εργαλεία εκκίνησης για πιο     εξελιγμένη εξερεύνηση ή / και διδασκαλία     στην τεχνολογία της πληροφορίας.
  • Να υπάρξει ένας κοινός χώρος για τους πρόσφυγες και την ελληνική νεολαία να αλληλεπιδρούν, να μαθαίνουν και να συνεργάζονται σε ψηφιακά έργα.
  • Να δημιουργηθεί ένα μαθησιακό περιβάλλον όπου οι νέοι ενθαρρύνονται να μάθουν, να συνδεθούν και να επιλύσουν προβλήματα.

Διαμόρφωση χώρων, εκπαιδευτές και πρόγραμμα

Οι συμμετέχοντες επιλέγονται από την περιοχή της Αθήνας. Οι δύο χώροι μάθησης που είναι σήμερα ενεργοί είναι εξοπλισμένοι με εργαλεία τεχνολογίας, όπως εκπαιδευτικά ρομπότ, Raspberry Pi, Nodemcu, Edison, 3D εκτυπωτές, προβολείς και φορητό υπολογιστή για κάθε συμμετέχοντα.

Οι τάξεις διαρκούν τρεις ώρες και πραγματοποιούνται δύο φορές την εβδομάδα. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 8 εβδομάδες. Τα μαθήματα γίνονται τα βράδια κατά τις εργάσιμες ημέρες για τις ομάδες ηλικίας 18-24 ετών. Κατά τη διάρκεια των Σαββατοκύριακων για τις ομάδες ηλικίας 15-18 ετών.

Κάθε τάξη έχει δύο εκπαιδευτές ανά μάθημα με τη βοήθεια ενός βοηθού τάξης. Όλα τα εκπαιδευτικά υλικά είναι στα αγγλικά και διατίθενται με ανοικτή άδεια δωρεάν σε ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης μάθησης (Moodle elearn.ellak.gr).

Οι μαθησιακοί χώροι είναι αναπτυγμένοι ως εργαστήρια ανοιχτής τεχνολογίας με το ακόλουθο υλικό:

(42) Φορητοί υπολογιστές με λειτουργικό Linux

(2) 3D εκτυπωτής Ultimaker 2+

(2) Διαδραστικοί προβολείς

(12) Arduino Robotics Kit

(10) Raspberry Pi 3

(1 ανά άτομο) Edison Educational Robot και Internet of Things Lab

Κατάλογος μαθημάτων και εκπαιδευτικές ενότητες

Τα εκπαιδευτικά μαθήματα που διδάσκονται στα μαθήματα είναι:

  1. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου. Οι μαθητές διδάσκονται πώς να χρησιμοποιούν HTML, CSS, JavaScript και GIMP για να δημιουργούν απλές ιστοσελίδες. Μαθαίνουν να χρησιμοποιούν Audacity και OpenShot για τη δημιουργία αρχείων ήχου και βίντεο. Στο τέλος της διαδικασίας οι συμμετέχοντες θα μπορούν να δημιουργήσουν ένα blog και να ανεβάσουν το δικό τους περιεχόμενο ήχου και βίντεο. Το υλικό του μαθήματος είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση https://elearn.ellak.gr/course/view.php?id=47.
  1. Εισαγωγή στην εκτύπωση 3D, ρομποτική και εφαρμογές IoT. Το μάθημα αυτό έχει σχεδιαστεί ως μια εισαγωγική σειρά μαθημάτων για την Εκπαιδευτική Ρομποτική με το Edison, την τρισδιάστατη εκτύπωση και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) που χρησιμοποιούν το NodeMCU. Έχει σχεδιαστεί για μαθητές ηλικίας 15 έως 18 ετών. Οι σπουδαστές εισάγονται στη ρομποτική προγραμματίζοντας ένα Edison (ρομπότ) στην εκτύπωση 3D, στο Internet των Πραγμάτων και στην πλατφόρμα NodeMCU. Οι σπουδαστές και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να πειραματιστούν με LED, αισθητήρες για την παρακολούθηση της θερμοκρασίας και της υγρασίας μέσω widgets και διδάσκονται να σχεδιάζουν αυτοματοποιημένες λειτουργίες. Στο τέλος του μαθήματος οι συμμετέχοντες είναι σε θέση να παράγουν ένα συνολικό έργο χρησιμοποιώντας έξυπνες αρχικές ιδέες, ρελέ και αισθητήρες. Το υλικό του μαθήματος είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση https://elearn.ellak.gr/course/view.php?id=45.
  1. Εισαγωγικός προγραμματισμός Python. Πρόκειται για εισαγωγικό μάθημα στην Python για μαθητές ηλικίας 15-18 ετών. Σκοπός του είναι να βοηθήσει τους μαθητές να εξοικειωθούν με τις βασικές έννοιες προγραμματισμού μέσω μιας γλώσσας υψηλού επιπέδου και να είναι σε θέση να δημιουργήσουν απλά arcade παιχνίδια χρησιμοποιώντας τη Python και τη βιβλιοθήκη pygame.  Η Python είναι μια ευρέως χρησιμοποιούμενη γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου για προγραμματισμό γενικού σκοπού που χρησιμοποιείται από διάφορους οργανισμούς όπως η Google, η Yahoo και το Youtube. Μέχρι το τέλος του μαθήματος οι συμμετέχοντες θα έχουν τις δεξιότητες για να δημιουργήσουν ένα απλό παιχνίδι βίντεο. Το υλικό του μαθήματος είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση https://elearn.ellak.gr/course/view.php?id=49.
  1. Εξοικείωση με εφαρμογές γραφείου. Το μάθημα έχει σχεδιαστεί για να διδάσκει πώς να παράγει κανείς αποτελεσματικά ένα ευρύ φάσμα εγγράφων: βιογραφικά, επιστολές, βιβλία, εκθέσεις, ενημερωτικά δελτία, φυλλάδια, διπλωματικές εργασίες, πρότυπα και άλλα έγγραφα. Οι σπουδαστές μαθαίνουν πώς να παράγουν παρουσιάσεις για την εργασία, το σχολείο ή για προσωπική χρήση. Λαμβάνουν επίσης βασικές συμβουλές για την αποτελεσματική παρουσίαση των εγγράφων τους. Επίσης, οι μαθητές θα μάθουν να χρησιμοποιούν υπολογιστικά φύλλα για τη συλλογή, τον χειρισμό και την προβολή δεδομένων και την εξαγωγή ουσιαστικών συμπερασμάτων. Το υλικό του μαθήματος είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση https://elearn.ellak.gr/course/view.php?id=37.

Κοινωνικά Δίκτυα

Facebook Page: https://facebook.com

Twitter Account: https://twitter.com

Instagram: https://www.instagram.com

 

H περιγραφή του code+create στα Αγγλικά.  Όλες οι προσκλήσεις του code+create.

 

Leave a Comment