ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Επιτακτική η ανάγκη για μηχαναγνώσιμα ανοιχτά δεδομένα σε όλο το δημόσιο τομέα και θεσμοθέτηση θέσης “επιτρόπου ανοιχτών δεδομένων”

Με αφορμή την πρόσφατη συζήτηση για τις σχέσεις φαρμακευτικών εταιριών με δημόσιους λειτουργούς,  ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ τονίζει την σημασία του να υπάρχουν όλες οι τιμολογήσεις και οι πληρωμές όλων των φορέων του Δημοσίου σε μηχαναγνώσιμα ανοιχτά δημόσια δεδομένα αντί για “τεφτέρια” στα οποία ελάχιστοι  έχουν προνομιακή πρόσβαση. Ακόμα, η θεσμοθέτηση από την Βουλή θέσης “Επίτροπου Ανοιχτών Δεδομένων”, θα λειτουργήσει ως μοχλός βελτίωσης ενός πιο αξιόπιστου και λειτουργικού κράτους.

Οι πρόσφατες εξελίξεις κάνουν ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη για την ενίσχυση και την πραγματική εφαρμογή των νόμων για τα ανοιχτά δεδομένα και την ανοιχτή ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Η σωστή και χωρίς εξαιρέσεις εφαρμογή του νόμου για τα ανοιχτά δεδομένα και η ενίσχυση της Διαύγειας αποτελούν τους πυλώνες στους οποίους μπορεί να βασιστεί μια πραγματικά διαφανής λειτουργία της δημόσιας διοίκησης.

Η ανοιχτή διακυβέρνηση και τα ανοιχτά δημόσια δεδομένα αποτελούν βασικό στοιχείο των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ρητή υποχρέωση της Οδηγίας για την περαιτέρω χρήση της δημόσιας πληροφορίας. Επιπλέον, η εθνική νομοθεσία και ιδίως οι νόμοι  για την περαιτέρω χρήση της δημόσιας πληροφορίας, τη Διαύγεια, και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, περιέχουν πληθώρα διατάξεων που ενισχύουν και υποστηρίζουν τη διαφάνεια και το άνοιγμα των δημοσίων δεδομένων και την ανοιχτή διακυβέρνηση. Ωστόσο, οι περισσότερες από αυτές τις διατάξεις παραμένουν ατελείς (δεν εκδίδονται οι απαραίτητες κανονιστικές πράξεις) ή ανεφάρμοστες (δεν τηρούνται από τη δημόσια διοίκηση χωρίς κυρώσεις για τις υπηρεσίες που δεν εφαρμόζουν τους νόμους).

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών με επιστολή του προς τους πολιτικούς αρχηγούς των  κομμάτων (ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, Δημοκρατική Συμπαράταξη, ΚΚΕ, Ανεξάρτητοι Έλληνες, Ένωση Κεντρώων, Το Ποτάμι) και τον Πρόεδρο της Βουλής, προτείνει την θεσμοθέτηση από την Βουλή θέσης “Επίτροπου Ανοιχτών Δεδομένων”,  ο οποίος θα εποπτεύει την εφαρμογή του νόμου για τα ανοιχτά δεδομένα (Ν.4305/2014), την ενίσχυση και εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση (Ν.3979/2011), την αναβάθμιση του www.data.gov.gr και την ενίσχυση της Διαύγειας (Ν. 3861/2010) με την απλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου, την κατάργηση των εξαιρέσεων και την εισαγωγή ρυθμίσεων που θα έχουν ως στόχο την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της στο σύνολο των πράξεων της δημόσιας διοίκησης.

Η θεσμοθέτηση της θέσης του “Επιτρόπου” θα τοποθετήσει την ανοιχτότητα και την διαφάνεια στον πυρήνα των πολιτικών για τη βελτίωση της δημόσιας διοίκησης και θα λειτουργήσει ως μοχλός βελτίωσης ενός πιο αξιόπιστου και λειτουργικού κράτους.

Στόχος των προτάσεών του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ, είναι ο μετασχηματισμός της δημόσιας διοίκησης σε μια ανοιχτή και αποτελεσματική διοίκηση που θα βελτιώνει συνεχώς τις υπηρεσίες της προς πολίτες, τις επιχειρήσεις αλλά και τις εσωτερικές συναλλαγές μεταξύ των δημόσιων φορέων. Ολόκληρη η επιστολή είναι διαθέσιμη εδώ.

One thought on “Επιτακτική η ανάγκη για μηχαναγνώσιμα ανοιχτά δεδομένα σε όλο το δημόσιο τομέα και θεσμοθέτηση θέσης “επιτρόπου ανοιχτών δεδομένων”

Leave a Comment