ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Συμμετοχή του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) στο Free Sofware Foundation Europe

O Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών(ΕΕΛΛΑΚ) στο πλαίσιο του στόχου του για την ανάληψη πρωτοβουλιών για συνεχή δυναμική προώθηση και ανάπτυξη του Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα, συμμετέχει στο FSFE (Free Sofware Foundation Europe).

O Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών και το FSFE έχουν συνεργαστεί σε δεκάδες δράσεις τα τελευταία χρόνια για την προώθηση του  ελεύθερου λογισμικού.

Το λογισμικό επηρεάζει σε βάθος όλες τις πτυχές της ζωής μας: και είναι σημαντικό η τεχνολογία να μας ενδυναμώνει αντί να μας περιορίζει. Το Ελεύθερο Λογισμικό δίνει σε όλους τα δικαιώματα να χρησιμοποιούν, να κατανοούν, να προσαρμόζουν και να μοιράζονται όλες τις εφαρμογές που διατίθενται με άδειες ανοιχτού λογισμικού Τα δικαιώματα αυτά βοηθούν για τη στήριξη άλλων βασικών δικαιωμάτων όπως την ελευθερία του λόγου, την ελευθερία του τύπου και για την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου.

Το Free Software Foundation Europe (FSFE) ιδρύθηκε το  2001 με στόχο να υποστηρίξει το κίνημα του Ελεύθερου Λογισμικού στην Ευρώπη. Η επίσημη συμμετοχή του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) στο FSFE έρχεται να επιβεβαιώσει την δέσμευση του Οργανισμού στις αρχές του Ελεύθερου Λογισμικού, και θα αποτελέσει ένα ακόμα βήμα για την προώθηση δράσεων πολιτικής σε θέματα ανοιχτότητας, ψηφιακών δικαιωμάτων και διαφάνειας στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

Leave a Comment