ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Συμμετοχή του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών στην εκδήλωση «Η Ελληνίδα στην Ψηφιακή Εποχή» με την ευκαιρία της ημέρας της Γυναίκας

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ συμμετείχε στην εκδήλωση που διοργάνωσε ο  ΣΕΚΕΕ σε συνεργασία με το ΙΓΜΕ- ΓΣΕΒΕΕ με θέμα «Η Ελληνίδα στην Ψηφιακή Εποχή» που πραγματοποιήθηκε χθες στην Αθήνα με την ευκαιρία της ημέρας της Γυναίκας.

Τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών εκπροσώπησε η Γενική Διευθύντρια του Οργανισμού Κα Δέσποινα Μητροπούλου, όπου και συμμετείχε στο πάνελ της εκδήλωσης για τις Ελληνίδες στην Ψηφιακή εποχή όπου και παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της έρευνας της Kappa Research με θέμα τη σχέση των γυναικών με τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία της ψηφιακής επικοινωνίας. Σύμφωνα με την έρευνα  η χρήση των νέων τεχνολογιών και η κατανάλωση των ψηφιακών υπηρεσιών είναι από τους λίγους τομείς στους οποίους δεν καταγράφεται ανισότητα ή χάσμα των δύο φύλων στη χώρα μας. Στους υπόλοιπους όμως τομείς το χάσμα των φύλων παραμένει.

Το Ελεύθερο και ανοιχτό λογισμικό  και οι ανοιχτές τεχνολογίες από την φύση τους στοχεύουν  στη ποικιλομορφία και στην ισότητα σε όλα τα πεδία παραγωγής και διαμοιρασμού της γνώσης. Η εισαγωγή και ενσωμάτωση  στην εκπαιδευτική διαδικασία της υπολογιστικής σκέψης, της εκπαιδευτικής ρομποτικής και των ανοιχτών τεχνολογιών και η παράλληλη αναβάθμιση των μαθημάτων της Πληροφορικής,  μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στην μείωση της ανισότητας που υπάρχει στην αντιπροσώπευση των φύλων στην διαδικασία παραγωγής ψηφιακών τεχνολογιών.

Ο ψηφιακός εγγραμματισμός των μαθητών – μαθητριών με σύγχρονες και ανοιχτές τεχνολογίες  ώστε να είναι ικανοί – ικανές να εκφράζουν και να αναπτύσσουν τις ιδέες τους χωρίς κοινωνικούς ή οικονομικούς φραγμούς θα τους καταστήσει  ενεργούς πολίτες και δημιουργικούς συμμέτοχους του σημερινού και αυριανού ψηφιακού κόσμου και θα μειώσει σημαντικά τις ανισότητες που υπάρχουν στον κλάδο της τεχνολογίας .

 

Leave a Comment