ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Είναι τα κουπόνια υψηλής ευρυζωνικότητας αρκετά για το ψηφιακό μέλλον της Ελλάδας;

Πριν από λίγες ημέρες ανακοινώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής  η δράση «Κουπόνι Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας – Superfast Broadband»  με προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ η οποία έχει ως στόχο την αναβάθμιση σε ταχύτητα 1 Gbps 140.000 περίπου ατομικών συνδέσεων.

Για την ΕΕΛΛΑΚ το «Κουπόνι Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας» αν και κινείται στη σωστή κατεύθυνση,  αντιμετωπίζει μόνο την αύξηση των συνδρομών σε 1Gbps.

Οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες απαιτούν την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων σε όλα τα επίπεδα και η ψηφιακή αναβάθμιση της χώρας θα πρέπει να ξεκινήσει από  τις υπολογιστικές και ψηφιακές υποδομές σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.

O Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) προτείνει τη δημιουργία μιας παρόμοιας δράσης που να απευθύνεται τόσο στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όσο και στα Τμήματα  των Πανεπιστημίων για τη δημιουργία εργαστηρίων «Ανοιχτών Τεχνολογιών και Καινοτομίας»  τα οποία θα είναι προσαρμοσμένα στο νέο πνεύμα των εξελίξεων που επιβάλλει η εποχή, η τεχνολογία, οι σύγχρονες εκπαιδευτικές πρακτικές και οι προσδοκίες μαθητών, φοιτητών, ερευνητών, εκπαιδευτικών και γονέων.

Εργαστήρια τα οποία θα είναι εξοπλισμένα με ανοιχτό υλισμικό (hardware) και ανοιχτό λογισμικό και με χαμηλό συγκριτικά κόστος και τα οποία θα παρέχουν υποδομές για τη  διδασκαλία τεχνολογίας, ρομποτικής και κατασκευών ώστε να στοχεύουν στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας, της πρωτοβουλίας, της αντίληψης των εκπαιδευόμενων καθώς και στην εφαρμογή μεθοδολογιών που στοχεύουν στην ανάπτυξη πολύπλευρων δεξιοτήτων. Οι μαθητές/φοιτητές δεν πρέπει να εκπαιδεύονται μόνο στο να μάθουν τις δυνατότητες μιας εμπορικής εφαρμογής, αλλά και να βρουν λύσεις σε καθημερινά προβλήματα (δικά τους ή αυτά που θα αντιμετωπίσουν ως ενήλικες) με τη χρήση της τεχνολογίας, του αυτοματισμού, των φυσικών επιστημών και της πληροφορικής, τα εργαστήρια «Ανοιχτών Τεχνολογιών και Καινοτομίας» θα συμβάλλουν και στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης( critical thinking ) με διεπιστημονικό τρόπο.

Επίσης, η δημιουργία εργαστηριών ανοιχτών τεχνολογιών, θα λειτουργήσει θετικά ώστε να αμβλύνει σημαντικά το εγχώριο χάσμα πρόσβασης στη σχετική γνώση που υπάρχει ανάμεσα στα παιδιά και τους νέους των μεγάλων αστικών κέντρων και της περιφέρειας.

Ένα παράδειγμα, από τα πολλά που έχουν αναπτυχθεί στην Ελλάδα με πρωτοβουλία εκπαιδευτικών και γονέων, είναι το Εργαστήριο Ανοιχτών Τεχνολογιών στο 5ο Λύκειο Βύρωνα, όπου με ένα κόστος ύψους 7.500 ευρώ, οι μαθητές ανακαλύπτουν τις νέες τεχνολογίες, μαθαίνουν, πειραματίζονται και δημιουργούν, αποκτώντας πολύτιμες ψηφιακές δεξιότητες.

Leave a Comment