ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η 1η αξιολόγηση των έργων του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών στο Google Summer of Code 2018

Στις 15 Ιουνίου 2018 ολοκληρώθηκε η πρώτη περίοδος αξιολόγησης των έργων που συμμετέχουν στο Google Summer Of Code 2018.

To GSoC προσφέρει σε φοιτητές από όλο τον κόσμο την ευκαιρία να συμβάλουν σε ένα έργο ανοιχτού κώδικα, και να μάθουν πώς είναι να εργάζονται σε ένα περιβάλλον ανάπτυξης λογισμικού. Κάθε καλοκαίρι συμμετέχουν στο GSoC χιλιάδες φοιτητές από όλο τον κόσμο συμβάλλοντας στην ανάπτυξη έργων ανοιχτού λογισμικού.

Στο φετινό Google Summer of Code συμμετέχουν 206 οργανισμοί από 62 χώρες και 1264 φοιτητές σε εκατοντάδες έργα ανοιχτού κώδικα. Ο Oργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών( ΕΕΛΛΑΚ, eellak.gr) συμμετέχει  με 10 έργα ανοιχτού κώδικα, και οι δέκα φοιτητές αξιολογήθηκαν θετικά για πρώτο μήνα της συμμετοχής τους. Εφόσον ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα οι φοιτητές θα λάβουν έως $4800 ο καθένας για την συνεισφορά τους στα έργα που συμμετείχαν.

Τα 10 έργα ανοιχτού κώδικα του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών, τα οποία αναπτύσσονται στο πλαίσιο του GSOC 2018 είναι τα εξής:

 

  • Προσθήκη ελληνικής υποστήριξης στην βιβλιοθήκη NLP του Spacy.io.  Το Spacy είναι μια βιβλιοθήκη Python ανοικτού κώδικα για προηγμένη επεξεργασία φυσικής γλώσσας. Η προσθήκη της ελληνικής γλώσσας θα προσφέρει τεράστιες βελτιώσεις στην εφαρμογή NLP στην ελληνική γλώσσα και θα επιτρέψει την ανάληψη ενεργειών Named entity recognition και  Part-of-speech tagging.
  • Python PenTest Library (PyPen).  Ανάπτυξη βιβλιοθήκης Python για Penetration Testing  Η βιβλιοθήκη θα περιλαμβάνει ένα σύνολο εργαλείων για την εκτέλεση των βασικών εργασιών για δοκιμές διείσδυσης σε έναν απομακρυσμένο υπολογιστή.
  • Υποστήριξη ελληνικών χαρακτήρων στην οικογένεια γραμματοσειρών Cantarell Το έργο θα προσθέσει υποστήριξη ελληνικών χαρακτήρων στην οικογένεια γραμματοσειρών  Cantarell Στα πλαίσιο του GSOC θα σχεδιαστούν ελληνικές γραμματοσειρές και για όλα τα βάρη της οικογένειας γραμματοσειρών.
  • Υποστήριξη ελληνικών χαρακτήρων στην οικογένεια γραμματοσειρών Arima Madurai .  Το έργο θα προσθέσει υποστήριξη ελληνικών χαρακτήρων στην οικογένεια γραμματοσειρών  Arima Madurai.  Στα πλαίσιο του GSOC θα σχεδιαστούν ελληνικές γραμματοσειρές και για όλα τα βάρη της οικογένειας γραμματοσειρών.
  • WSO2 Identity Server Userstore. Ο  WSO2  Identity Server, παρέχει ασφαλή διαχείριση ταυτότητας για εφαρμογές, υπηρεσίες και API εταιρικού δικτύου, και διαχειρίζεται την ταυτότητα και τα δικαιώματα των χρηστών με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Ο στόχος αυτού του έργου είναι να δημιουργηθεί ένας νέος τύπος καταστήματος Userstore, όπου τα διαπιστευτήρια θα διαχωριστούν από τα attirbutes και τα χαρακτηριστικά (αξιώσεις) θα μπορούν να διαμορφωθούν από το web UI ως υπηρεσία SOAP ή REST.
  • Government Gazette text mining, cross linking, and codification.  Αυτό το έργο έχει σαν στόχο την επέκταση του υφιστάμενου κώδικα εξόρυξης κειμένων από τα ΦΕΚ, με την εφαρμογή χαρακτηριστικών για την οργάνωση και τη διασταύρωση των κειμένων ΦΕΚ με νομικά κείμενα και την ανίχνευση των υπογραφόντων μέσω μεθόδων ευρετικής και μηχανικής μάθησης. Αυτό θα επιτρέψει την εξάλειψη των γραφειοκρατικών διαδικασιών και την τεράστια εξοικονόμηση χρόνου για τους νομικούς που αναζητούν, για παράδειγμα, νομικά έγγραφα στη βάση δεδομένων ISOKRATIS.
  • Συνέχιση της ανάπτυξης του Epoptes.  Ο Epoptes είναι εφαρμογή διαχείρισης τάξης που χρησιμοποιείται από εκατοντάδες σχολικά εργαστήρια στην Ελλάδα και δίθνώς. Σκοπός του έργου είναι να προστεθεί υποστήριξη για Python 3  και Gtk3 με GObject Introspection.
  • Clio — Software Components and IP Management System.  Στόχος του έργου είναι η δημιουργία μιας web based εφαρμογής  για τη διαχείριση δεδομένων σχετικά με τα στοιχεία λογισμικού και τις σχέσεις τους.
  • Δημιουργία νομικών templates για το LibreOffice και προσαρμογή του LibreOffice.  Το έργο έχει σαν στόχο την προσαρμογή της επιφάνειας χρήσης του LibreOffice 6.0 και την δημιουργία νομικών templates για την εύκολη χρήση του Libreoffice από νομικούς και υπάλληλους δικαστηρίων.  
  • Extraction of Responsibilities per unit in public sector organizations from the Government Gazette. Στόχος του έργου αυτού είναι η επέκταση του υφιστάμενου κώδικα εξόρυξης κειμένων από την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με χαρακτηριστικά Named Entity Recognition που θα επιτρέπουν τον προσδιορισμό των διοικητικών μονάδων του δημοσίου τομέα, διευθύνσεων και  των τμημάτων με τις αρμοδιότητες που τους ανατίθενται και τους τύπους υπηρεσιών που πρέπει να παρέχουν σύμφωνα με το θεσμικό τους πλαίσιο

Τα παραπάνω έργα θα παρουσιαστούν και στη συνάντηση προγραμματιστών λογισμικού ανοικτού κώδικα June Athens FLOSS Μeetup ,  που θα διεξαχθεί την Τετάρτη 27 Ιουνίου και ώρα 18.00 – 20.00 στο Σεράφειο (Πειραιώς 121, Αθήνα 118 54).

Όλα τα έργα του GSOC, θα ολοκληρωθούν στις 14 Αυγούστου 2018

Leave a Comment