ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Πλαίσιο συνεργασίας του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών και του Συμβουλίου της Επικρατείας

Υπογράφηκε το Πλαίσιο Συνεργασίας μεταξύ του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Οργανισμού Ανοιχτού Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) με στόχο το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υποστήριξη δράσεων Ανοιχτότητας. Το πλαίσιο συνεργασίας υπέγραψαν ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος του Σ.τ.Ε, κ. Αθανάσιος Ράντος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Πληροφοριακών Συστημάτων του Συμβουλίου της Επικρατείας κ. Παναγιώτης-Κίμων Ευστρατίου και ο Πρόεδρος του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών κ. Διομήδης Σπινέλλης.

Αντικείμενο της συμφωνίας είναι η συνεργασία των δύο φορέων σε θέματα ανοιχτότητας και η παροχή από το Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών προς το ΣτΕ τεχνικής συνδρομής θέματα ανοικτού λογισμικού, ανοιχτών δεδομένων και ανοικτού περιεχομένου.

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών θα παρέχει, με όρους διαφάνειας και αντικειμενικότητας, τεχνογνωσία και πληροφορίες επί των θεμάτων που κρίνονται απαραίτητα για τη διαρκή αναβάθμιση, βελτίωση και προσαρμογή του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Διοικητικής Δικαιοσύνης (ΟΣΔΔΥ ΔΔ), με λύσεις Ανοιχτού λογισμικού και Τεχνολογιών.

Ολόκληρο το κείμενο της Προγραμματικής Συμφωνίας υπάρχει διαθέσιμο εδώ, ενώ όλες οι προγραμματικές συμφωνίες που έχουν υπογραφεί από τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών βρίσκονται εδώ.

Leave a Comment