ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ευχές για ένα χαρούμενο, δημιουργικό και “ανοιχτό” 2019

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) σας εύχεται ένα χαρούμενο, δημιουργικό και “ανοιχτό” 2019.

Από το 2008,  ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών, προωθεί τις αρχές της ανοιχτότητας σε  όλες τις πτυχές της δημόσιας ζωής. Το Ελεύθερο λογισμικό και οι ανοιχτές τεχνολογίες, ανοίγουν νέους ορίζοντες στην εκπαίδευση, στη δημόσια διοίκηση, στον πολιτισμό, στις επιχειρήσεις και συμβάλλουν στην τοπική ανάπτυξη και τη διαφάνεια.

Το 2019 ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών(ΕΕΛΛΑΚ), θα συνεχίσει σε συνεργασία με τα μέλη του και τις ομάδες εργασίας να υποστηρίζει:

Leave a Comment