ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Οι εκδηλώσεις της εβδομάδας, για τις ανοιχτές τεχνολογίες και την καινοτομία!

Αυτήν την εβδομάδα πραγματοποιούνται εκδηλώσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για τις ανοιχτές τεχνολογίες και την καινοτομία! Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ σας προτείνει να τις παρακολουθήσετε και να τις διαδώσετε. Μπορείτε επίσης να δείτε περισσότερες εκδηλώσεις για τις επόμενες εβδομάδες ή να καταχωρίσετε τη δική σας εκδήλωση στο: https://ellak.gr/events

Ημερομηνία/ΏραΕκδήλωση
02/09/2019 – 06/09/2019
Ολοήμερο
EuroSciPy 2019 – 12th European Conference on Python in Science
BIZKAIA ARETOA, University of the Basque Country, Bilbao
03/09/2019 – 06/09/2019
Ολοήμερο
Open Source Firmware Conference-OSFC 2019
Google Building MP1, California
03/09/2019
18:00 – 22:00
Hackday at hackerspace
Hackerspace.gr, Αθήνα
04/09/2019 – 06/09/2019
Ολοήμερο
GNU Hackers Meeting 2019
Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Técnica Superior de Ingeniería de sistemas Informaticos, Madrid
06/09/2019 – 08/09/2019
Ολοήμερο
PyColorado 2019
The Studio Loft, Denver
07/09/2019 – 13/09/2019
Ολοήμερο
Akademy 2019
Building U1-U4, Piazza della Scienza, Milan

Leave a Comment