ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ερωτηματολόγιο του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών ΕΕΛΛΑΚ στο πλαίσιο της επιστολής του στα πολιτικά κόμματα για την ανοιχτή διακυβέρνηση, δημιούργησε ένα  ερωτηματολόγιο το οποίο απευθύνεται στα μέλη της ομάδας εργασίας για την ανοιχτή διακυβέρνηση της ΕΕΛΛΑΚ (opengov.ellak.gr) και σε όποιον άλλο ενδιαφέρεται ώστε να αποκτήσει μια πρώτη εικόνα σε σχέση με το πώς αντιλαμβάνονται το ανοιχτό κόμμα, ειδικά σε σχέση με τις εμπειρίες τους από την ανοιχτή διακυβέρνηση. 

Η ανοιχτή διακυβέρνηση και τα ανοιχτά κόμματα είναι βασικές προτεραιότητες για τις δημοκρατικές κοινωνίες του 21ου αιώνα. Μολονότι η έννοια της ανοιχτής διακυβέρνησης μέσα από τη χρήση ψηφιακών υποδομών έχει προχωρήσει αρκετά σε σχέση τόσο με τα τεχνικά μέσα, όσο και την κατανόηση της αξίας της για τον πολίτη, το άνοιγμα της δράσης του κοινοβουλίου στην κοινωνία και -ακόμη περισσότερο- η ανοιχτή δικαιοσύνη παραμένουν λιγότερο ανεπτυγμένα τόσο τεχνικά, όσο και σε επίπεδο κατανόησης, πολιτικό και κοινωνικό. 

Προκειμένου να ενισχύσει και να συνεισφέρει στην προσπάθεια για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση, ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών έχει ξεκινήσει έναν διάλογο με το σύνολο των κομμάτων του δημοκρατικού τόξου επιδιώκοντας να βοηθήσει το καθένα από αυτά να ενισχύσει τις δομές ανοιχτότητας που έχει, αλλά και να τοποθετηθεί σε σχέση με τα ευρύτερα ζητήματα της ανοιχτής διακυβέρνησης, κοινοβουλίου και δικαιοσύνης.

Αν ενδιαφέρεστε να πείτε την γνώμη σας για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση, μπορείτε να δείτε και να  συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο  εδώ μέχρι τις 30/09

Leave a Comment