ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη μιας σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του έργου ODEON

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ προκηρύσσει πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη  σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου ανάπτυξης της πλατφόρμας ανοιχτών δεδομένων στο πλαίσιο του έργου ODEON.

Συγκεκριμένα η σύμβαση θα αφορά την απασχόληση ενός προγραμματιστή/ριας πληροφοριακών συστημάτων με αντικείμενο  σύμβασης την ανάπτυξη της πλατφόρμας ανοιχτών δεδομένων στο πλαίσιο του έργου ODEON.

Συγκεκριμένα, οι δράσεις που θα κληθούν να διεκπεραιώσουν οι υποψήφιοι, σε αντιστοιχία με τα Παραδοτέα του έργου αφορούν:

• Το συντονισμό της ανάλυσης των τεχνικών προδιαγραφών και του σχεδιασμού της ψηφιακής πλατφόρμας, σε συνεργασία με τους εταίρους του έργου σε σχέση με τις απαιτήσεις των ειδικών ομάδων χρηστών και του περιεχομένου που πρόκειται να φιλοξενηθεί στην πλατφόρμα.

• Τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών και σχεδιασμού της πλατφόρμας ανοιχτών δεδομένων

• Την υλοποίηση της ανάπτυξης της της πλατφόρμας ανοιχτών δεδομένων και την εξασφάλιση της τήρησης των τεχνικών προδιαγραφών και απαιτήσεων

Τοποθεσία απασχόλησης: Τα άτομα θα απασχολούνται στην Αθήνα, στο χώρο εργασίας του ΕΕΛΛΑΚ – Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών .

Περισσότερες  και αναλυτικές πληροφορίες υπάρχουν εδώ.

Leave a Comment