ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Γνωστοποίηση παράτασης του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών για υλοποίηση ανάπτυξης της Ψηφιακής Πλατφόρμας στο πλαίσιο του έργου Phygital

Ορίζεται νέα ημερομηνία παραλαβής προσφορών για τον Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών για υλοποίηση ανάπτυξης της Ψηφιακής Πλατφόρμας στο πλαίσιο του έργου Phygital η 09/12/2019 και ώρα 17.00 και νέα ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού η 13/12/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 . Η Γνωστοποίηση για παράταση υποβολής προσφορών και διενέργειας διαγωνισμού βρίσκεται εδώ.


Project co-funded by the European Union and National Funds of the participating countries

Leave a Comment