ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

O Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ συμμετέχει και φέτος στο Google Summer of Code 2023 ως mentor organisation

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ επιλέχθηκε να συμμετέχει και φέτος ως mentor organisation στο Google Summer of Code 2023 (GSoC) στηρίζοντας έργα ανοιχτού κώδικα που θα υλοποιηθούν από φοιτητές/φοιτήτριες, ερευνητές ελληνικών πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων και νέους προγραμματιστές.

To GSoC προσφέρει σε φοιτητές και νέους προγραμματιστές από όλο τον κόσμο την ευκαιρία να συμβάλουν σε ένα έργο λογισμικού, και να μάθουν πώς να εργάζονται σε ένα περιβάλλον ανάπτυξης λογισμικού ανοιχτού κώδικα. Κάθε καλοκαίρι  στο GSoC χιλιάδες φοιτητές από όλο τον κόσμο συμβάλλοντας στην ανάπτυξη έργων ανοιχτού λογισμικού.

To GSoC υλοποιείται σε παγκόσμιο επίπεδο και από το 2005 που ξεκίνησε έχουν συμμετάσχει σε αυτό περισσότεροι από 19.000 φοιτητές από 112 χώρες με αποτέλεσμα να παραχθούν περισσότερες από 43.000.000 γραμμές κώδικα για 800 οργανισμούς ανοιχτού λογισμικού.

Στο Google Summer of Code 2023 θα  συμμετέχουν 172 οργανισμοί ανοιχτού κώδικα από πάνω 100 χώρες, με εκατοντάδες έργα ανοιχτού κώδικα.  Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών ΕΕΛΛΑΚ, θα συμμετέχει με πάνω από 10 προτάσεις έργων ανοιχτού κώδικα και καλεί όσους φοιτητές  και νέους προγραμματιστές επιθυμούν να συμβάλλουν σε κάποιο έργο, να δηλώσουν συμμετοχή στο GSOC 2023 επιλέγοντας το έργο που ταιριάζει στα ενδιαφέροντα και τις δεξιότητες τους,

Οι φοιτητές και οι νέοι προγραμματιστές που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στα έργα του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών που έχουν επιλεγεί να να συμμετέχουν στο GSoC 2023 μπορούν από τις 20 Μαρτίου έως τις 4 Απριλίου 2023, να τα επιλέξουν και να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Google Summer of Code 2023,  τις ημερομηνίες και τις προθεσμίες υποβολής των προτάσεων δείτε το https://summerofcode.withgoogle.com/how-it-works/.

Leave a Comment