ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Πρόσκληση για διαχείριση έργων

Ο μη κερδοσκοπικός Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών ( ΕΕΛΛΑΚ ) ενδιαφέρεται να προσλάβει συνεργάτρια/τη για τη θέση διαχείριση έργων, πλήρους απασχόλησης.

Αρμοδιότητες

 • Σχεδιασμός, σύνταξη προτάσεων και παρακολούθηση για έργα ανοιχτών τεχνολογιών
 • Διοικητική υποστήριξη της δράσεων της ΕΕΛΛΑΚ και των μελών της.
 • Διοργάνωση δράσεων/εκδηλώσεων που υλοποιούνται από την ΕΕΛ/ΛΑΚ και τα μέλη της.
 • Επεξεργασία & εισήγηση δράσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο(ΔΣ) και μέριμνα για την υλοποίηση των αποφάσεων του ΔΣ, της Επιστημονικής Επιτροπής και των Ομάδων Εργασίας
 • Παρακολούθηση και διαχείριση των λιστών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, των φόρουμ, και των wiki της ΕΕΛΛΑΚ.
 • Διαχείριση των λογαριασμών της ΕΕΛΛΑΚ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
 • Κινητοποίηση κοινοτήτων εθελοντών, σύμφωνα με την μελέτη: “Χτίζοντας μια κοινότητα Ελεύθερου Λογισμικού”.
 • Σχεδιασμός επικοινωνιακών δράσεων προβολής του έργου της ΕΕΛΛΑΚ και των μελών της.
 • Εκπροσώπηση της ΕΕΛΛΑΚ σε συναντήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση 2 ετών
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση χρήσης εφαρμογών γραφείου( πχ libre office, κλπ.)

Επιθυμητά Προσόντα

 • Επαγγελματική εμπειρία στη σύνταξη, επιμέλεια και διόρθωση κειμένων στην ελληνική και αγγλική γλώσσα που αφορούν θέματα τεχνολογίας και επιστήμης.
 • Εμπειρία σε εφαρμογές ανοιχτού λογισμικού
 • Εμπειρία σε χρήση εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης
 • Ικανότητα καλής προσωπικής επικοινωνίας και παρουσιάσεων

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν τα βιογραφικά τους στο hr AT eellak DΟΤ gr έως τις 15 Ιανουαρίου 2020.

Τα βιογραφικά να ακολουθούν το πρότυπο europass ( cv_template_el.odt ) και να περιέχουν συνδέσμους με τα προφίλ των υποψηφίων συνεργατών σε κοινωνικά δίκτυα(π.χ. linkedin, facebook, κλπ).

Leave a Comment