ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών μέλος του Open Forum Europe

O Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών(ΕΕΛΛΑΚ) στο πλαίσιο πρωτοβουλιών για συνεχή δυναμική προώθηση και ανάπτυξη του Ελεύθερου Λογισμικού /Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα υπέγραψε πλαίσιο συνεργασίας με το Open Forum Europe (http://www.openforumeurope.org/ ). 


To Open Forum Europe είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα τις Βρυξέλλες, με στόχο την προώθηση  του ανοιχτού λογισμικού στους φορείς χάραξης πολιτικής και στις κοινότητες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αρχικά ξεκίνησε το 2002 για να συμβάλλει στη χρήση του λογισμικού ανοιχτού κώδικα (Open Source Software) μεταξύ επιχειρήσεων, χρηστών και κυβερνήσεων. Το OFE διατηρεί σήμερα μια ομάδα έρευνας και ανάπτυξης πολιτικής με έδρα τις Βρυξέλλες, και τα βασικά θέματα που καλύπτει είναι: τα ανοιχτά πρότυπα, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, οι δημόσιες συμβάσεις, τα πνευματικά δικαιώματα, το υπολογιστικό νέφος(cloud computing) και η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, ενώ συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τις εθνικές και τοπικές κυβερνήσεις, τόσο άμεσα όσο και μέσω των εθνικών εταίρων του.

O Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών και το OFE έχουν συνεργαστεί σε δεκάδες δράσεις τα τελευταία χρόνια για την προώθηση του  ελεύθερου λογισμικού, των ανοιχτών προτύπων και της ανοιχτής διακυβέρνησης.

Η  επίσημη συμμετοχή του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) στο OFE έρχεται να επιβεβαιώσει την δέσμευση του Οργανισμού στις αρχές του Ελεύθερου Λογισμικού, και θα αποτελέσει ένα ακόμα βήμα για την προώθηση δράσεων και πολιτικών ανοιχτότητας, ψηφιακών δικαιωμάτων και διαφάνειας στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

One thought on “Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών μέλος του Open Forum Europe

Leave a Comment