ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Επιστολή της ΕΕΛΛΑΚ για την ενσωμάτωση των αρχών της ανοιχτότητας στην εθνική στρατηγική για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών(ΕΕΛΛΑΚ) χαιρετίζει τη σύσταση της συμβουλευτικής επιτροπής για την Τεχνητή Νοημοσύνη(ΤΝ) υπό τον πρωθυπουργό αναγνωρίζοντας τον κρίσιμο ρόλο της στη διαμόρφωση του μέλλοντος της Ελλάδας στον ταχέως εξελισσόμενο τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Με γνώμονα την προώθηση του δημοσίου συμφέροντος, η ΕΕΛΛΑΚ απέστειλε επιστολή στο σύνολο των μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής υπό τον πρωθυπουργό, με σκοπό την ανάγκη ενσωμάτωση των αρχών της ανοιχτότητας στην εθνική στρατηγική για την ΤΝ, οι οποίες είναι αναγκαίες για τη βιώσιμη και ηθική ανάπτυξη των τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης.

Θέσαμε ως Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών με σαφήνεια συγκεκριμένους κεντρικούς άξονες στο πλαίσιο ενίσχυσης της καινοτομίας, της συμμετοχικότητας και της διαφάνειας, ξεκινώντας με την προώθηση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης ανοικτού κώδικα, που θα επιτρέψει αφενός τη μείωση του κόστους, αφετέρου θα ενισχύσει την ασφάλεια λόγω της αδιάλειπτης δημόσιας αξιολόγησης.

Ιδιαίτερη μνεία έγινε στη δομημένη πρωτοβουλία του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών, για την ανάπτυξη ενός μεγάλου γλωσσικού μοντέλου ανοιχτού κώδικα στα Ελληνικά, το γλωσσAPI που ξεκινάει με τη δημιουργία συνόλων ποιοτικών κειμενικών δεδομένων με ανοιχτή άδεια χρήσης, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι μελλοντικές εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης θα είναι προσαρμοσμένες στην ελληνική γλώσσα και θα υπάρχει διαφάνεια στο περιεχόμενο εκπαίδευσης των μοντέλων στα ελληνικά.

Η ανάγκη για επένδυση σε ανοιχτές υποδομές είναι αναγκαία συνθήκη για τη διασφάλιση συνθηκών ψηφιακής κυριαρχίας στο υπό διαμόρφωση εθνικό οικοσύστημα ΤΝ, τη μείωση της εξάρτησης και κατ’ επέκταση την αποφυγή του κλειδώματος σε ιδιόκτητες πλατφόρμες.

Στο παραπάνω πλαίσιο και έχοντας στο επίκεντρο τον άνθρωπο, τονίσαμε την ανάγκη της εκπαίδευσης και ανάπτυξης ικανοτήτων μέσω της προώθησης προγραμμάτων κατάρτισης που επικεντρώνονται σε τεχνολογίες ΤΝ ανοικτού κώδικα για την ανάπτυξη τοπικής εμπειρογνωμοσύνης και την ενίσχυση μιας κοινότητας επαγγελματιών ΤΝ στην Ελλάδα. Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών, έχει ήδη ξεκινήσει μια σειρά εργαστηρίων, σεμιναρίων και συνεργατικών έργων με στόχο την προώθηση των τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης ανοικτού κώδικα.


Μπορείτε να δείτε αναλυτικά την επιστολή εδώ.

Leave a Comment