ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Να διατεθεί ως ανοιχτό λογισμικό το σύστημα δημοπρασίας των τηλεοπτικών αδειών

Στις 27 Ιουλίου η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας & Ενημέρωσης έπειτα από διαγωνισμό, ανέθεσε στην Singular Logic την ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για την δημοπρασία των τηλεοπτικών αδειών.

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών ΕΕΛΛΑΚ καλεί την Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας & Ενημέρωσης να υποχρεώσει με τη σύμβαση που θα υπογράψει με την ανάδοχo εταιρία, ο κώδικας που θα αναπτυχθεί για το πληροφοριακό σύστημα για την δημοπρασία των τηλεοπτικών αδειών να διατεθεί με την Ευρωπαϊκή άδεια ανοιχτού λογισμικού την “European Union Public Licence (EUPL)”.

Μια άδεια ανοιχτού κώδικα, όπως η EUPL έχει πολλαπλά οφέλη μιας και μέσω του ανοικτού κώδικα και της χρήσης ανοιχτών προτύπων:

  • Εξασφαλίζεται η διαφάνεια της εφαρμογής και των διαδικασιών. Όταν κώδικας μιας εφαρμογής είναι ελεύθερα προσβάσιμος, πολίτες και οργανισμοί μπορούν να ελέγξουν την ποιότητα του λογισμικού και να ερευνήσουν για πιθανά σφάλματα που μπορεί να επιτρέπουν κακόβουλες χρήσεις του.
  • Εξασφαλίζεται η συντήρηση και ανάπτυξη  μιας εφαρμογής μιας και ο κώδικας της εφαρμογής δεν θα βρίσκεται κλειδωμένος σε κάποιο σκληρό δίσκο, αλλά ελεύθερα προσβάσιμος για όποιον ενδιαφέρεται να τον βελτιώσει.
  • Εξασφαλίζεται η δυνατότητα επανάχρησιμοποίησης της εφαρμογής και από άλλους οργανισμούς χωρίς επιπλέον κόστος. Η λογική της     ανάπτυξης του λογισμικού του ανοιχτού κώδικα είναι τέτοια η οποία δίνει τη δυνατότητα περαιτέρω έρευνας και επεξεργασίας των προγραμμάτων, ώστε να προσαρμοστούν και να επεκταθούν σε κάθε ανάγκη οποιουδήποτε χρήστη ή οργανισμού.
  • Εξασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα των εφαρμογών με άλλες εφαρμογές που υπάρχουν ή θα αναπτυχθούν στο μέλλον.

Στην Ευρώπη η επιλογή του ανοικτού κώδικα είναι η προφανής επιλογή. Η  Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε για τα επόμενα 3 χρόνια μέσω της DIGIT,  να προωθήσει την χρήση λογισμικού ανοικτού κώδικα ως την πρώτη επιλογή για όλα τα νέα έργα ανάπτυξης λογισμικού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε αυτό το επίπεδο, η ΕΕ έχει ήδη ευθυγραμμιστεί με την πολιτική ανοικτού κώδικα, για το λογισμικό που αναπτύσσει, χρησιμοποιώντας την άδεια EUPL της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παραδείγματα τέτοιων εφαρμογών της ΕΕ με EUPL είναι οι εφαρμογές CEF eID, eSignature, και eDelivery, JOINUP, κλπ.

One thought on “Να διατεθεί ως ανοιχτό λογισμικό το σύστημα δημοπρασίας των τηλεοπτικών αδειών

Leave a Comment