ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Συνάντηση του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ με τον Ειδικό Γραμματέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Πραγματοποιήθηκε χθες συνάντηση μεταξύ του Ειδικού Γραμματέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, κ. Αντώνη Βορλόου και εξειδικευμένων στελεχών του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ.

Σκοπός της συνάντησης, ήταν η ενημέρωση για τα πλεονεκτήματα υιοθέτησης των ανοιχτών τεχνολογιών στην κοινωνική οικονομία από φορείς της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο).

Η λογική των ανοιχτών τεχνολογιών είναι στην βάση της φιλοσοφίας των φορέων Κ.ΑΛ.Ο. καθώς η λειτουργία των φορέων αυτών θα πρέπει να οδηγεί σε ένα θετικό κοινωνικό αποτύπωμα και βασίζεται στην δικτύωση και την συνεργασία τους με το ευρύτερο οικοσύστημα της Κ.ΑΛ.Ο.

Οι Ανοιχτές Τεχνολογίες (λογισμικό, υλικό, περιεχόμενο) αποτελούν μια εξαιρετικά σημαντική περιοχή αναπτυξιακής, και κοινωνικής δραστηριότητας, με ισχυρά χαρακτηριστικά εξωστρέφειας και προστιθέμενης αξίας για την κοινωνική οικονομία. Συνεισφέρουν σημαντικά στην μείωση του κόστους λειτουργίας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των φορέων της Κ.ΑΛ.Ο., στην αύξηση των θέσεων απασχόλησης για εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, καθώς και στην τόνωση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας έντασης γνώσης και την ενθάρρυνση της δημιουργίας νέων καινοτόμων επιχειρήσεων.

Οι Ανοιχτές Τεχνολογίες ευνοούν τη διαφάνεια, τη συμμετοχή και την ελευθερία των πολιτών, των φορολογουμένων και των χρηστών μιας και έχουν το πλεονέκτημα της:

Κοινής χρήσης πόρων: Οι ανοιχτές τεχνολογίες δημιουργούν συλλογικά προϊόντα και μοντέλα που προσαρμόζονται και αναπαράγονται ελεύθερα χωρίς κόστος

Της προστιθέμενης αξίας: Τα έργα ανοιχτών τεχνολογιών είναι έργα που παραμένουν στην κοινότητα και μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκε από τα στελέχη της ΕΕΛΛΑΚ η διεθνής και τοπική εμπειρία σε υπάρχουσες και δοκιμασμένες λύσεις ανοιχτών τεχνολογιών για όλες τις κατηγορίες φορέων Κ.ΑΛ.Ο (πολιτισμού, ένταξης, τοπικής και παραδοσιακής παραγωγής, βελτίωσης περιβάλλοντος και νέων μορφών ενέργειας). Ακόμα, παρουσιάστηκαν οι δυνατότητες συνεισφοράς του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ και των μελών του, τόσο στην ενημέρωση, και τη καθοδήγηση των φορέων Κ.ΑΛ.Ο για την υιοθέτηση και αξιοποίηση καινοτόμων ανοιχτών τεχνολογιών, όσο και στην προώθηση της συνεργασίας της γνώσης με την παραγωγή ή/τις υπηρεσίες (διασύνδεση κοινωνικής επιχειρηματικότητας με την ακαδημαϊκή κοινότητα). Από τον Ειδικό Γραμματέα Κ.ΑΛ.Ο. τονίστηκε η σημασία δικτύωσης των φορέων Κ.ΑΛ.Ο. και η ανάγκη υποστήριξης αυτής από ανοιχτές τεχνολογίες.

Τα δύο μέρη τέλος, συμφώνησαν να διερευνήσουν τις δυνατότητες συνεργασίας τους με σκοπό την υποστήριξη των αναγκών των φορέων της Κ.ΑΛ.Ο.

Leave a Comment